Nyheter
Sju smilende fjes etter at avtalen var et faktum. Fra venstre Toralf Igesund, Sean Rolland, Tonje Liverød og Kristin Brekke fra BIR, og Hans Marki, Ingmar Høgøy og Gunnar Buvik fra Greentech Innovators. Foto: BIR

BIR og Greentech Innovators satser grønt

Avfallsselskapet BIR i Bergen har kjøpt seg inn i gründerselskapet Greentech Innovators. Med nyutviklet miljøteknologi skal matavfall bli en ressurs til å dyrke frem dyrefôr.

Sirkulær økonomi og mikroalger er stikkordene for satsingen. Greentech Innovators har nemlig utviklet en teknologi som gjør det mulig å behandle matavfall slik at det blir til gjødsel for mikroalgedyrking.

Storskala dyrking av mikroalger

Mikroalger kan så benyttes som en rik kilde for proteiner og omega 3-oljer i dyrefôr, men kan også spises av mennesker. I fremtiden vil storskala dyrking av mikroalger både redusere vår avhengighet av soya i dyre- og fiskefor og utslippene av klimagasser, mener de to selskapene.

Fokus på sirkulærøkonomi

– Sirkulærøkonomi er et sentralt fokusområde for oss, og en slik behandling og bruk av matavfall passer meget godt inn i dette bildet. Det er behov for å utvikle nye prosesser som på en bedre måte utnytter matavfallet som ressurs og ikke som avfall, understreker konsernsjef Steinar Nævdal i BIR.

Greentech Innovators skal gjøre om matavfall til gjødsel for mikroalgedyrking. Foto: GreenTech Innovators

Kapital og kompetanse

– Det å få med BIR på laget, betyr veldig mye for oss. I tillegg til kapital bidrar de også med kompetanse og nettverk. Vi gleder oss til å samarbeide med BIR for å skape en komplett sirkulærøkonomisk verdikjede rundt våtorganisk avfall, sier daglig leder Ingmar Høgøy i Greentech Innovators.

Fakta om BIR

BIR AS er Norges nest største renovasjonsselskap og er ansvarlig for håndtering av avfall fra rundt 360.000 innbyggere i de ni kommunene som eier BIR. Selskapet har over 450 ansatte og en årlig omsetning på 783 millioner kroner.

Fakta om Greentech Innovators

Greentech Innovators AS er et gründerselskap som jobber med innovasjon og kommersialisering av nye løsninger for prosessering av organisk avfall. Selskapet fokuserer på å utvikle bærekraftige løsninger innenfor sirkulær bioøkonomi.

Deres heleide datterselskap AlgaePro AS skal dyrke mikroalger i stor skala, ved bruk av CO2 fra industrien og næringssalter fra organisk avfall.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!