Bransjestemmer
Flere og flere busser går på biogass. Her fra Østfold. Foto: Jens Måge, Avfall Norge

EL og BIO

Er det riktig av Oslo

å velge elbusser?

Er det riktig av Oslo kommune å velge elbusser når man har et stort biogasspotensial som man ikke utnytter på en fornuftig måte?

Ansvarlig utgiver av avfallsbranjsen.no ber om å bli opplyst om hvorfor el er bedre enn biodrivstoff. Jeg registrerer at noen hevder at dette er riktig, men det er ingen klar fasit på om det faktisk er slik.

Grundig vurdering nødvendig

I noen sammenhenger kan det nok stemme, men ser man på dagens teknologi, så vil man nok i mange tilfeller komme til den motsatte konklusjonen. Når man skal sammenligne, så må man gjøre dette grundig og ta med seg alle forhold av betydning.

I utgangspunktet mener jeg at denne type diskusjon er noe ordentlig tull. All utvikling må starte et sted og vil, i tillegg til mange positive effekter, også ha med seg en del negative som man må jobbe videre med for å løse.

Mye bedre enn diesel

Både el og biogass er mye bedre enn diesel og en del andre typer biodrivstoff (blant annet med palmeolje). Man må derfor i større grad vurdere andre forhold når man skal beslutte i valget mellom el og biogass.

Norskprodusert el er stort sett basert på fornybare ressurser, men det er fortsatt en rekke utfordringer på kjøretøysiden, knyttet til batterier, som ikke er løst.

Biogass er et biprodukt fra gjødselproduksjon, basert på utnyttelse av ressursene i ulike typer organisk avfall og avløpsslam. Norske anlegg for ressursutnyttelse av dette avfallet er bygget basert på ulike lokale forhold.

De lange linjene

Rent teknisk skal det være uproblematisk å bygge slike anlegg, men for å få slike anlegg til å bli lønnsomme og bidra inn i den sirkulære økonomien, må man tenke langt utenfor selve anlegget.

Ved Den Magiske Fabrikken har man gjort det. Aktører fra ulike bransjer er med på å bidra til at man får stor reduksjon av utslippene av klimafarlige gasser, samtidig som man klarer å utnytte næringsstoffene i avfallet og i husdyrgjødsel til ny matproduksjon.

Man klarer til og med å utnytte CO2 som blir skilt ut fra biogassen før den blir til drivstoff (metan). Biogassen som produseres her, gir langt bedre positiv effekt på klimagassutslippene enn el.

Oslo og biogass

Man må sette produksjonsanlegget og bruken av gass og gjødsel inn i en større helhet. El er relativt lett å vurdere, men hva er for eksempel alternativ behandling av organisk avfall og slam hvis man ikke får utnyttet biogassen fra dagens anlegg? Er det riktig av Oslo kommune å velge elbusser når man har et stort biogasspotensial som man ikke utnytter på en fornuftig måte?

Romerike Biogassanlegg på Nes har stor ledig kapasitet som vanskelig lar seg utnytte med dagens organisasjonsmodell. Selvkostregelverket setter en effektiv stopper for dette.

pål smits, administrerende direktør lindum

Jeg kjenner ikke godt nok til bakgrunnen for Oslos beslutning, men det synes merkelig at man i iveren etter å finne den beste og mest fremtidsrettede løsningen helt neglisjerer en del faktiske forhold knyttet til biogass i en større sammenheng.

Biogass blir neppe noen god alternativ løsning for personbiler, men for større kjøretøy og ferjer vil biogass helt klart ha mange fordeler. Ferjer, som går på LNG i dag, kan fint bruke LBG i stedet.

Man slipper store ombyggingskostnader eller nyinvesteringer, samtidig som man får utnyttet en ressurs på en veldig god måte – både økonomisk, ressurs- og klimamessig.

Ledig kapasitet på Nes

Romerike Biogassanlegg på Nes har stor ledig kapasitet som vanskelig lar seg utnytte med dagens organisasjonsmodell. Selvkostregelverket setter en effektiv stopper for dette.

Vi må lære av utfordringene som dette regelverket gir og heller tenke mer på samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet. Dette har man et godt eksempel på i Vestfold.

Samarbeid med private

Mitt råd til politikerne i Oslo er å åpne for et tettere samarbeid med private selskaper. Først da kan en investering i et større biogassanlegg gis mulighet til å utnytte kapasiteten fullt ut og begrense kostnadene for innbyggerne i Oslo.

På Vestlandet er det mange som tenker biogassanlegg for tiden, men få er kommet så langt at man kan realisere. Det skyldes på avsetningsutfordringer for biogjødsel, men også her bør man tenke langt utenfor sin egen boks.

Det finnes en løsning i samarbeid med andre. Det er jeg overbevist om.

LES OGSÅ: Biogass kutter klimautslipp

Laboratorietjester

Cambi ASA

NaturaPackaging®- Poser for frukt og grønt

Naturabiomat AS

Plastpakking av frukt og grønnsaker

Naturabiomat AS

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi ASA

Drifts- og vedlikeholdstjenester

Cambi offers a diverse range of high quality services

Cambi ASA
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Biomat® Hundeposer

Naturabiomat AS

Laboratorietjester

Cambi ASA

NaturaPackaging®- Poser for frukt og grønt

Naturabiomat AS

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi ASA

Drifts- og vedlikeholdstjenester

Cambi offers a diverse range of high quality services

Cambi ASA
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.