Bransjestemmer
Det er kult når Tines transporter går på kumokk, syns Pia Farstad von Hall fra KS Bedrift. Foto: Tine

EL bedre enn BIO?

Biogass kutter klimautslipp

Den Magiske Fabrikken i Vestfold viser hvordan vi kan produsere energi og samtidig redusere CO2 i luften. Bedre blir det rett og slett ikke.

  • Avfallsbransjen.no inviterte på lederplass til en diskusjon om elektrisitet og biogass. Her er én av reaksjonene.

I dag måles energiformer i strenge klimaregnskap. Og det er i klimaregnskapene at biogass som energiform har sin styrke.

Den Magiske Fabrikken i Vestfold viser hvordan vi kan produsere energi og samtidig redusere CO2 i luften. Bedre blir det rett og slett ikke. Derfor er det viktig å ta i bruk potensialet biogass representerer.

Elektrisitet i en særstilling

Elektrisitet har en særstilling i Norge. Det skal vi være glade for. Vi er privilegerte i Norge som har tilgang på mye ren energi. Det er imidlertid ikke nok elektrisitet til å dekke samfunnets energibehov.

Biogass et miljøvennlig alternativ

Det er heller ikke slik at alle kjøretøyer kan gå på strøm. Tunge kjøretøyer og anleggsmaskiner har fortsatt gass som et hovedalternativ til diesel på veien mot mer klimavennlige løsninger. Og det er i dette «energirommet» biogass peker seg ut som særlig egnet og ønsket.

Både innen kollektivtransport og innen godstransport er biogass et godt og miljøvennlig alternativ som stadig flere etterspør. I skipsfarten finnes det også et uutnyttet potensial.

Produksjonskapasiteten for mer biogass er i dag ikke tatt ut til det fulle. Det jobbes det med.
pia farstad von hall, KS bedrift og biogass norge

Nye anlegg planlagt

Produksjonskapasiteten for mer biogass er i dag ikke tatt ut til det fulle. Det jobbes det med. Flere kommuner har planer om nye produksjonsanlegg. Matavfallet, husdyrgjødsel og våtslammet produseres uansett, og ressursen må utnyttes. Noe annet er uansvarlig klimapolitikk.

Lønnsomt å produsere

At biogass som energiform har en god fremtid, ser vi også gjennom nye private planer om biogassanlegg. Private anlegg betyr at det er lønnsomt å produsere gassen. En jevn tilførsel av biogass er samtidig viktig, skal det utvikles stabil distribusjon og bruk.

Det offentlige må hjelpe til

Det offentlige har en viktig rolle med å legge til rette for økt bruk av biogass for å sikre en miljøvennlig overgang fra diesel til biogass. Det er fortsatt slik at det er billigere å kjøpe inn en lastebil som kjører på diesel, fremfor en lastebil på biogass.

Den Magiske Fabrikken i Vestfold viser hvordan vi kan produsere energi og samtidig redusere CO2 i luften, understreker Pia Farstad von Hall. Foto: Vesar

Trenger incentiver

Da må myndighetene innføre insentiver som gjør det lønnsomt å velge biogass. Fritak i bomringen for biogasskjøretøy er ett virkemiddel som bransjen etterspør.

Vi har sett hvor vellykket positive virkemidler har vært for privatbilene. Økningen i antall el-biler har vært formidabel på grunn av gunstige skatter og avgifter. Dette må vi få til for tunge kjøretøyer også. Det er kult når Tines varetransporter går på kumøkk.

Biogass en verdifull energiform

Vi har alle et ansvar for å bidra til å nå de tøffe klimamålene vi har satt oss. Det blir ikke enkelt, og alle virkemidler må tas i bruk. Biogass er en verdifull energiform som bidrar positivt i klimaregnskapet og som er en åpenbar del av løsningen. Det er bare «å gasse på» for mer biogass.

Laboratorietjester

Cambi ASA

Drifts- og vedlikeholdstjenester

Cambi offers a diverse range of high quality services

Cambi ASA

Biomat® Hundeposer

Naturabiomat AS

Plastpakking av frukt og grønnsaker

Naturabiomat AS

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi ASA
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS

Biogass- og slambehandlings­­anlegg

Cambi ASA

Ferskvareposer

Naturabiomat AS

NaturaPackaging®- Poser for frukt og grønt

Naturabiomat AS

Drifts- og vedlikeholdstjenester

Cambi offers a diverse range of high quality services

Cambi ASA

Laboratorietjester

Cambi ASA
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.