Nyheter
Innovasjon Norge har bevilget 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Borregaard og Norske Skog Saugbrugs. Foto: Borregaard

17 millioner til forskning

på biokompositter

Innovasjon Norge har i dag bevilget 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Borregaard i Sarpsborg og Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Partene skal utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør. Poenget er å finne fram til løsninger som knyttes til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter, skriver Borregaard og Norske Skog Saugbrugs i en felles, frivillig børsmelding.

Ti millioner til Borregaard

Borregaard har fått støtte til et forskningsprosjekt som omhandler celluloseforsterkede biokompositter. Prosjektet har en ramme på 30 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge utgjør 10 millioner.

Biokomposittene består av fiber fra gran som produseres ved anleggene til Norske Skog og Borregaard. Sammen med termoplast blandes og leveres de som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som blant andre møbler, bilinteriør, rør, bygg- og forbruksartikler og emballasje.

Borregaard og Norske Skog Saugbrugs vil utvikle en ny type biokompositt som kan brukes i møbler. Foto: Borregaard

Erstatter plast

Innovasjonen gir en biokompositt som erstatter plast, reduserer fossilt CO2-utslipp, reduserer oljeforbruk, samt gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer, skriver selskapene.

– Målet er å redusere bruk av fossil plast ved å tilby løsninger til høyverdisegmenter og avanserte applikasjoner innen plast. På den måten kan treforedlingsindustrien være med på å løse utfordringer rundt bærekraft i plastindustrien, poengterer Per A. Sørlie, administrerende direktør i Borregaard.

Bygger et demoanlegg

Norske Skog Saugbrugs vil i et forskningsprosjekt til 20 millioner kroner prøve å finne løsninger på problemstillinger rundt plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter. Her bidrar Innovasjon Norge med sju millioner kroner.

Selskapet vil bygge et demonstrasjonsanlegg for å produsere biokompositter der forskningen og utviklingen i all hovedsak vil foregå.

Norske Skog Saugbrugs i Halden vil bygge et demonstrasjonsanlegg for å produsere biokompositter der forskningen og utviklingen hovedsakelig skal foregå. Foto: Norske Skog

Vil redusere plastbruken

– Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonbelastning.  Et annet mål er å finne gode løsninger som vil resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, understreker Kjell-Arve Kure, administrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs.

Nye, sirkulære produkter

– Hvis disse prosjektene lykkes, er potensialet for å redusere CO2-utslipp betydelig. Samtidig er det viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter. Bruk av returplast, og å utvikle resirkulerbare biokompositter, kan være et viktig skritt i retning av en sirkulær økonomi, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Fakta om Borregaard

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter.

Borregaard har 1.100 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.

Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.

Fakta om Norske Skog Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs har 445 ansatte, en omsetning på 2,5 milliarder kroner og en produksjonskapasitet på 485.000 tonn magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika.

Saugbrugs produserer årlig 2,7 millioner normalkubikkmeter biogass.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!