Nyheter
Den franske avfallsbransjen kan ansees som sinke i europeisk målestokk. Rundt 20 prosent av avfallet sendes til forbrenning. En tredjedel av det igjen forbrennes uten energigjenvinning. Men dette er i ferd med å endre seg, mener Geminor. Foto: Geminor

Geminor inn på det

franske avfallsmarkedet

Gjenvinningsaktøren Geminor vokser videre. Selskapet øyner store muligheter i det franske avfallsmarkedet og har nå åpnet kontor der.

Karmøy-baserte Geminor, som leverer tjenester innen håndtering av avfall og gjenvinning internasjonalt, ser et stort potensial i Frankrikes voksende avfallsmarked. 15. november åpnet selskapet derfor et kontor i nærheten av Toulouse.

Internasjonal erfaring

Det er Kai Schöpwinkel som skal lede Geminors tilstedeværelse i Frankrike. Tyske Schöpwinkel har jobbet i selskapet siden 2013 og har erfaring fra både det tyske, britiske og norske avfallsmarkedet. Han har dessuten bodd det meste av sitt liv i Frankrike. Kompetansen bør altså være på plass.

Henger etter

I europeisk målestokk henger det franske avfallsmarkedet noe etter. Deponering har lenge vært hovedløsningen når franskmennene vil bli kvitt avfallet sitt.

– I dag blir rundt 20 prosent av avfallet sendt til forbrenning. Rundt en tredjedel av det forbrennes uten energigjenvinning, poengterer Schöpwinkel.

Hårete resirkuleringsmål

Men også franske myndigheter har begynt å sette seg hårete resirkuleringsmål. Innen 2025 skal all plast resirkuleres, i tråd med EUs intensjon om bærekraftig sirkulærøkonomi. De har også fått øynene opp for både energi- og materialgjenvinning.

Kai Schöpwinkel har fått ansvaret for Geminors nyåpnede kontor i Frankrike. Foto: Geminor

Satser på papir og avfallstrevirke

Det er anslått at så mye som ti millioner tonn avfall blir omdirigert fra deponi til resirkulering eller energigjenvinning i løpet av de neste fem årene.

– For øyeblikket handler det franske markedet hovedsakelig om avfallstrevirke og papirprodukter. Det er her vi vil legge vår innsats i tiden som kommer, opplyser Schöpwinkel.

Ser store muligheter

– For øyeblikket er det små avfallsvolumer som går ut av Frankrike, men vi ser store muligheter for at vi med tiden skal kunne tilrettelegge for eksport av avfallstrevirke, SRF og RDF (to typer avfallsavledet drivstoff som brukes til å produsere varme og elektrisitet, red. anm.), forklarer Kjetil Vikingstad, administrerende direktør i Geminor.

– Frankrike har et stort potensial for å kunne redusere deponering og øke bærekraftige alternativer som material- og energigjenvinning. Målet vårt er å bidra til denne markedstilpassingen i årene som kommer, tilføyer Vikingstad.

Strategisk plassert

I tillegg til Frankrike har Geminor for tiden kontorer og behandlingsanlegg i Skandinavia, Storbritannia, Tyskland, Finland og Polen. Sistnevnte ble åpnet i sommer i Sopot.

LES OGSÅ: Inngikk avtale om kjemisk gjenvinning av plastavfall

FAKTA OM GEMINOR

Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap. Det sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall, tar seg av farlig avfall og avfallstrevirke og gjenvinner papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det nord-europeiske markedet.

Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland og nå også Frankrike. Selskapet har totalt 48 ansatte.

Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med over 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 115 millioner euro, det vil si rundt 1,15 milliarder kroner.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!