Nyheter

HIMs julehilsen – fortsett å samarbeide og dele erfaringer!

– Bransjen er flink til å samarbeide og dele erfaringer, det må fortsette! Det er drifts- og personalsjef Ole A. Svendsens julehilsen fra Haugaland Interkommunale Selskap (HIM).

Vi besøker Haugesund og Årabrot Miljøpark en overskyet, men mild og snøfri Lille Juleaften. De siste julehandlene benytter anledningen til å kvitte seg med gammelt skrot – for å gjøre plass til julegaver som skal bli til nytt. Og på veien ut og inn er det flere som stikker innom ombruksbutikken Affi.

Maria Nordtveit, ekspederer kunder i ombruksbutikken Affi

Foto: Torbjørn Leidal

På kontoret til miljøparken Årabrot treffer vi Ole A. Svendsen. Han er drifts- og personalsjef i HIM – Haugaland Interkommunale Selskap. Bak IKS´t står kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

Svendsen tar oss med på en tur rundt anlegget mens vi gjør juleintervjuet. Vi stopper først ved kompostrankene.

Ole A. Svendsen, drifts- og personalsjef HIM

Foto: Torbjørn Leidal

Hvilke sak har opptatt deg og HIM mest i 2019, Ole?

-Til neste år, i 2020 , pålegges vi enten å investere i takoverbygg til kompostanlegget eller så må vi sende matavfall og slam til tilsvarende kompostering eller biogass. Transporten kan i verste fall måtte gå over fjella til Østlandet. Det betyr enten investeringer i 40-50 millioners klassen eller transporter over lange distanser, forteller Ole A.Svendsen.

Han legger til at i dag er det ingen som driver rankekompostering innendørs. For hans selskap HIM betyr det at de må sende matavfall og slam til tilsvarende anlegg. Dette har Fylkesmannen i Rogaland bestemt og Ole A.Svendsen virker litt oppgitt over dette.

Men, kanskje dette skyldes at Fylkesmennene må tolke regelverket – og kanskje burde fått flere klare retningslinjer fra Miljødirektoratet, undrer han.

Uansett, konsekvensene er sterkt konkurransevridende. Det fører også til økte kostnader for HIMs abonnenter.

(Avfallsbransjens julereporter noterer seg dette over saker redaksjonen bør følge opp det neste året.)

Hvilke ambisjoner har dere for 2020?

-Vi skal bygge et nytt deponi for ordinært avfall på Toraneset. Vi vil i løpet av en toårsperiode avslutte eksisterende deponi og ta i bruk det nye. Vi ønsker å være regionens deponi og kan ta i mot ca 10.000 tonn i året. Hvis ikke vi gjør det vil det også her bli lange transporter.

-Vi håper at Fylkesmannen i Rogaland viser forståelse og behandler oss likt med andre tilsvarende anlegg andre steder i landet, slik at vi får gjennomført planene, sier Ole A.Svendsen.

Han sier at HIM også går ut med alle de store kontraktene neste år, fordi de fleste avsluttes sommeren 2021. Han vil ha det klart til budsjettet 2021. Kontraktene gjelder matavfall, restavfall fra husholdningene, restavfall fra miljøparkene, rent og behandlet trevirke, papiravfall og så videre. Det er lettere å budsjettere for 2021 om vi får landet kontraktene før oktober neste år, forteller Ole A.Svendsen.

Årabrot julehilser – fra venstre Andreas Rode,lærling, Tore Skogland, arbeidsleder, Camilla Kallevik, vektoperatør Leif Oscar Larsen, rampesjef og helt til høyre Ole A.Svendsen

Foto: Torbjørn Leidal

Avfallsbransjen.no har fokus på HR, rekruttering og ansettelser i januar. Kommer dere til å gjøre mange ansettelser neste år?

-Vi regner med å ansette noen, men vi arbeider med en ny organisasjonsmodell og derfor kan jeg ikke si så mye mer om akkurat dette nå, sier Ole A.Svendsen.

Han legger til at HIM har stort fokus på lærlinger. -Har to stykker per dato, men den ene er ferdig til våren så vi skal ha inn en til høsten med søknadsfrist i mars, sier Svendsen.

HIM er medlem av KAV Vestlandet (Kommunalt avfall Vestlandet). Her har selskapet skrevet en avtale om hospitering med andre avfallsvirksomheter. Det innebærer utveksling av medarbeidere som skal hospitere hos hverandre. Eksempelvis kan en ansatt i SIMAS hospitere hos HIM i en ukes tid og så kan en av HIMs medarbeidere gå motsatt vei. Det er med på å heve kompetansen og erfaringsutveksling.

Ole foran ombruksbutikken Affi

Dere opprettet en byggavdeling i ombruksbutikken i september, hvordan er erfaringene så langt?

-Vi fikk et oppsving for ombruksbutikken, som vi startet i 1997 da hele anlegget ble fornyet. -Vi har forøvrig en årlig auksjon her og da er plassen full med over hundre folk er, forteller Ole A.Svendsen.- I år tenker vi å gjøre det litt annerledes og ha åpen dag. Da kan folk komme med familien og barna kan få prøvesitte gravemaskiner og andre spennende maskiner, sier han.

Vi går forbi gjenvinningsstasjonen der fagarbeider Asbjørn Knutsen holder øye med at kontainerene får riktige fraksjoner.

Foto: Torbjørn Leidal

På vei tilbake til kontoret må vi spørre Ole om ikke han blir lei etter 25 år på samme arbeidsplassen?

25-års jubilant Ole A.Svendsen 

Foto: Torbjørn Leidal

-Dette er en bransje som hele tiden har vært i utvikling. Det er så mange arbeidsoperasjoner man kan arbeide med. Jeg jobbet med økonomi og data tidligere. Her møter jeg tidligere erfaring nå. Vi skal bland annet innføre kortsystem som sikrer at de som har rett til å levere her får levert, sier Ole A.Svendsen.

Hva vil du si til alle som arbeider i bransjen – utover God Jul?

– Takk for godt samarbeid, vil jeg si da – vi er veldig flinke til å samarbeide og dele erfaringer i bransjen. Håper det nye året blir like bra for alle!

Avfallsbransjens julereporter takker og slutter seg til oppfordringen. Kanskje vi kommer på nyttårsreportasje et annet sted i landet?

Kort om Haugaland Interkommunale Selskap (HIM)

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap (IKS) eiet av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre lovpålagte oppgaver tilknyttet renovasjon, gjenvinning, slamrenovasjon og slambehandling for disse kommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord-Rogaland og deler av Sunnhordland.

Selskapet har i dag rundt 56 ansatte hvorav 40 ved HIM sine tre betjente mottak og 16 renovatører. JTR gruppen utfører tømming av septiktanker i HIM- kommunene. JTR har ca. 5 ansatte på Haugalandet.

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!