Nyheter
Dersom man kildesorterer én kilo plast og den brukes om igjen, så sparer man to liter råolje. Nye sirkulære plastløsninger vil dermed ha en stor miljøeffekt. Foto: REN

Ferskt innovasjonsprogram for nye plastløsninger

Med fem millioner kroner fra Handelens Miljøfond utlyser Avfall Norge et helt nytt innovasjonsprogram for plast.

Tanken er å stimulere til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og innovasjon for å få fart på sirkulær plastøkonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Programmet har fått navnet PReP2020, finansieres av Handelens Miljøfond og gjennomføres i regi av Avfallsforsk.

Mer utvikling, takk!

Tilbudet retter seg mot aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen, inkludert leverandørindustrien, samt aktører fra hele verdikjeden for resirkulert plast. Og stikkord her er som nevnt plast, forskning, utvikling og innovasjon.

Det kan søkes om økonomisk støtte for innovasjonsprosjekter som «bidrar til å gjenvinne plastavfall som det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for», understreker Avfall Norge.

Høy innovasjonsgrad prioriteres

Prosjekter med høy innovasjonsgrad og av kortere varighet, gjerne med uttesting av løsninger og nye forretningsmodeller, prioriteres.

I utlysningen fokuserer Avfall Norge, Avfallsforsk og Handelens Miljøfond på avfallsbransjens rolle i den sirkulære økonomien for plast og peker på en rekke utfordringer – og muligheter.

Samarbeid alfa og omega

«Samarbeid med produsenter og hele verdikjeden er en forutsetning for å lykkes. Produsenter og handelen kan stille krav om bruk av resirkulerte råvarer i produkter. Designere og produsenter kan legge til rette for både bruk av resirkulert råstoff og at produktene lar seg bruke om igjen, reparere og gjenvinne etter bruk», heter det i utlysningsteksten.

Og det er her innovasjonsprogrammet kommer inn.

  • Søknadsfristen er satt til 20. januar. Søkere vil få svar innen 14. februar.

Her finner du utlysningen!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!