Leder

Big is beautiful – tar alt!

Hvorfor gjøre mange små transaksjoner, når man kan gjøre en stor en? Dette ser ut til å bli trenden blant avfallsaktørene. Både på kommunal og privat side gjelder «big is beautiful».

Som vi skrev i forrige uke har Åmotsfors i Eda kommune i Sverige satt bort hele forbrenningskapasiteten sin på 70.000 tonn årlig til Norsk Gjenvinning. Tidligere har vi skrevet om gjenvinningsfabrikker for andre typer fraksjoner. Både nye som tas i bruk og nye som planlegges. Fellesnevner uansett fraksjon er volum.

Mens Avfallsbransjen.no jakter på flere eksempler innen energigjenvinning der private aktører har kjøpt opp hele eller store deler av et anleggs årskapasitet, kan man reflektere over denne volum-utviklingen i avfallsmarkedet.

Det er utvilsomt positivt at fraksjoner som i dag går på deponi eller sendes til forbrenning går til ulike typer materialgjenvinning i stedet.

Man hvordan skal dette skje? Og har vi et lov- og regelverk som stimulerer til dette – sirkulær økonomi – som samtidig sørger for at utvikling i pris- og konkurranse ikke blir lidende?

Her er det stor grunn til å stille spørsmålstegn – eller ….?

Hvis en lokal gjenvinningsaktør selger hele sin årskapasitet til en megler, risikerer man at det blir denne mellom-mannen som styrer prisen. Hvis samme megler kjøper hele kapasiteten i flere anlegg forsterkes denne effekten. Avfallsbransjen.no har grunn til å tro at dette er i ferd med å skje flere steder i Skandinavia. I ulike fraksjoner.

Enten ved at meglere kjøper store kapasiteter eller ved at de bygger nye fabrikker som er så store at de i realiteten bygger seg til monopoler.

Tidligere har de offentlige avfallsaktørene blitt beskyldt for å være lokale monopolister. I det nye, fremvoksende avfallsmarkedet hvor «big is beautiful» kan de private aktørene bygge og kjøpe seg til de samme monopoler hvis ikke vi har godt nok regelverk og kompetanse til å forstå og etterleve det. Har markedet det?

Vi ser frem til å følge utviklingen – og ikke minst hvordan konkurransen mellom meglere, leverandører og annleggseiere utvikler seg. Helt sikkert er det at konkurransemyndighetene vil få mye å gjøre de nærmeste årene.

Avfallsbransjen.no tar gjerne imot tips og synspunkter på denne saken.

Plastpakking av frukt og grønnsaker

Naturabiomat AS

Reservedeler

NTM Trailer & Tipp

REEN CMS Volume

Reen AS

Slukkehenger

Onsite Security Solutions AS

Avfallscontainere

Nordcon As

Avfallskomprimatorer / Komprimatorer

EnviroPac AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Sedimenteringscontainere

Nordcon As

Semi-nedgravde bunntømt

Alles Miljø AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Tracerco PED+ dosimeter

Avansert og robust dosimeter til sikker bruk i eksplosjonsfarlige miljøer

Holger Hartmann As

Biomat® Hundeposer

Naturabiomat AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.