Nyheter
Jørn Arve Flått, lederen av bystyrets miljø- og næringskomite, fikk teste én av de elektriske syklene som vil bli benyttet i Trondheim sentrum. Foto: Ragn-Sells

«Elskede by» på plass i Trondheim

I dag ble det offisielt. «Elskede by» har inntatt Trondheim. Fra våren av vil miljøvennlige sykler og varebiler prege bybildet i sentrum.

Som avfallsbransjen.no skrev i forrige uke, har Ragn-Sells og Posten/Bring gått sammen om å etablere Elskede-by-konseptet også i trøndernes hovedstad – etter Stockholm, Malmö og Oslo.

Målet er å redusere utslipp og antall kjøretøy. De samme miljøvennlige kjøretøyene som frakter pakker inn i sentrum, tar med seg avfall ut.

Vinn-vinn-situasjon

Vinn-vinn med andre ord. Resultatet blir mindre utslipp, mindre støy, mindre trafikk og et rene bymiljø.

I dag ble «Elskede by» åpnet av Jørn Arve Flått, lederen av bystyrets miljø- og næringskomité. Han fikk gleden av å være den første Trondheim-politikeren som prøvetråkket transportsyklene.

Sentral på Nyhavna

I løpet av våren vil miljøvennlige sykler og elektriske varebiler prege bybildet i Trondheim sentrum. «Elskede by» vil få sin samlastingssentral på Nyhavna i Trondheim.

Miljøgevinst som merkes

Siden konseptet ble startet i Oslo i april i fjor er antall henteruter i sentrum blitt redusert med fire. Dessuten har nye, miljøvennlige kjøretøy sørget for at 18 fossile biler ble borte fra sentrumsgatene.

Målet er at CO2-utslippene fra disse transportene skal reduseres med 70 prosent innen 2023. Allerede nå er reduksjonen på 50 prosent, opplyser Ragn-Sells.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!