Nyheter
Innbyggerne i Midt-Telemark kommune vil få nytt kildesorteringssystem i løpet av våren og sommeren 2020. Illustrasjonsfoto: REN

Avfallsdøgnet 14.01.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Innfører ny kildesorteringsløsning

Midt-Telemark kommune innfører ny henteordning av avfall gjennom våren og sommeren 2020, melder kommunen selv på sine nettsider. Dette gjør de for å legge til rette for enklere kildesortering og for å nå de nasjonale målene for økt materialgjenvinningsgrad. Den nye ordningen innebærer at deres innbyggere får henteordning for glass- og metallemballasje.

Vil redusere fond på Esval

Styret i Esval Miljøpark KF foreslår å redusere sitt eget etterbruksfond fra 27,3 millioner kroner til 9 millioner kroner, skriver avisa Raumnes. Bakgrunnen for fondet var at man skulle slippe å ta penger fra kommunens driftsbudsjett når deponiet en gang legges ned. Reduseringen av fondet anbefales også av rådmannen, og midlene som da frigjøres skal brukes til å gjennomføre tiltak på Esval, som overvannsgrøfter, tildekking av deponiet, nytt administrasjonsbygg og dekke inn underskudd.

Grønn uke på Hedmarken

18. april åpner den nye kretsløpsparken på Gålåsholmen i Hamar. I den anledning har Hamar naturskole, Sirkula IKS og de fire eierkommunene bestemt seg for å arrangere miljøuke, skriver Hamar Arbeiderblad. Der skal de ha ulike arrangementer og aktiviteter knyttet til blant annet ombruk og sirkulærøkonomi.

Skal kartlegge organisasjonsgrad i bransjen

Forskningsstiftelsen Fafo skal undersøke organisasjonsgraden hos kommunalt eide medlemsbedrifter i KS Bedrift. Resultatet ventes i august. Jørgen Svalund i Fafo forteller at prosjektet gir viktig kunnskap om organisering i randsonen av offentlig sektor. De vil også se på hvordan organisasjonsgraden varierer mellom ulike typer virksomheter og ulike yrkesgrupper blant kommunalt eide selskaper.

Over 80 innspill til nye avfallsmerker

Avfall Norge og LOOP har fått over 80 innspill på forslag til nye avfallsmerker. Det skriver Avfall Norge på sine nettsider. Innspillene går primært på kontraster mellom farger, justeringer på enkeltsymboler og samlesymboler for noen avfallstyper. I designet av nye avfallsmerker, skal det også tas hensyn til universell utforming, og Hildegunn Iversen i LOOP forteller at de er i dialog med Blindeforbundet for å finne løsninger som passer for personer med synsproblemer.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!