Nyheter
Hvordan står det til med fagorganiseringen i kommunalt eide bransjer i avfallsbransjen? KS Bedrift vil snart få svar. Foto: Renovasjonsetaten Oslo

Hvor mange er fagorganiserte i

kommunalt eide bedrifter?

Forskningsstiftelsen Fafo skal undersøke organisasjonsgraden hos kommunalt eide medlemsbedrifter i KS Bedrift. Resultatet ventes i august.

Oppdraget er å finne ut hvor høyt (eller lavt) organisasjonsgraden er, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Med andre ord: Fafo skal i løpet av de neste månedene undersøke hvor mange ansatte som er medlem av et fagforbund, og hvor mange bedrifter som er tilmeldt en hovedorganisasjon i arbeidslivet.

Lav organisasjonsgrad og konsekvensene

Avfallsbransjen har tradisjonelt hatt en temmelig lav organisasjonsgrad. Nå skal det bringes på det rene hvordan det står til i denne og andre bransjer under KS Bedrifts medlemsparaply. Ved siden av avfallsbransjen har KS Bedrift medlemmer i energibransjen, innen beredskap, brann- og redningsetater og ved norske havner.

Grunnsteinen i den norske modellen

Snart vil medlemsbedriftene få tilsendt en spørreundersøkelse om organisering i eget selskap – og om samarbeidet med fagforeningene/fagforbund, opplyser Øivind Brevik, administrerende direktør i KS Bedrift og oppfordrer bedriftene til å ta seg tid til kartleggingen.

Øivind Brevik, administrerende direktør i KS Bedrift Foto: Jill Johannessen, KS Bedrift

– Fagorganisering er grunnsteinen i den norske modellen. Vi håper våre medlemmer vil delta når vi nå skal undersøke organisasjonsgraden i kommunalt eide bedrifter, tilføyer Brevik.

Spent på tallene

– Vi er spente på å se hvordan tallene er for våre medlemsbedrifter. Gjør synkende fagorganisering forskjellig utslag i privat, statlig og kommunal sektor? Gjennom prosjektet kan vi sammenligne organiseringen hos våre medlemmer med andre sektorer, samtidig som vi kan se om de ulike bransjene våre utvikler seg forskjellig, understreker Barbro Noss, forhandlingsdirektør i KS Bedrift.

Todelt undersøkelse

Undersøkelsen består av to deler: en analyse av registerdata til Statistisk Sentralbyrå (SSB) og et spørreskjema. Den gjennomføres i løpet av vinteren og våren.

KS Bedrift vil presentere resultatene på et eget arrangement under Arendalsuka i august.

For lite kunnskap om deregulering

Det er Jørgen Svalund som holder i prosjektet hos Fafo. Forskeren sier at det er lite kunnskap om hva som skjer når offentlige tjenester og virksomheter dereguleres, når private aktører utfører oppgaver for stat eller kommune og når kommunale tjenester skilles ut i egne selskaper.

Barbro Noss, forhandlingsdirektør i KS Bedrift Foto: KS Bedrift

I randsonen av offentlig sektor

Dette prosjektet gir viktig kunnskap om organisering i randsonen av offentlig sektor, mener Svalund.

– Er det slik at det å være del av offentlig forvaltning bidrar til en høy organisasjonsgrad, mens den er lavere i virksomheter som har offentlig eier, men som befinner seg nærmere privat sektor, spør Svalund retorisk.

– Vi er også spente på å se hvordan organisasjonsgraden varierer mellom ulike typer virksomheter og ulike yrkesgrupper blant kommunalt eide selskaper, tilføyer han.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!