Nyheter
NOAHs behandlings- og deponianlegg for farlig, uorganisk avfall på Langøya vil være fullt i løpet av 2024. Foto: Bård Gudim

Avfallsdøgnet 27.01.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Sender flyveaske til tyske gruver

Det er ennå ikke klart hva som skal erstatte NOAHs deponi for farlig avfall på Langøya. En av utfordringene er hva som da vil skje med flyveaske fra forbrenningsanlegg. Geminor utforsker nå et alternativ som går ut på å sende asken til tyske gruver, hvor det blandes med saltvann, som resulterer i en betongaktig masse som deponeres i gruvene. Så langt har Geminor sendt to lass med flyveaske fra Landskrona i Sverige til Tyskland, og administrerende direktør Kjetil Vikingstad, sier at transportene har gått etter planen.

Uenighet om rør og kabelledninger

Miljødirektoratet og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er uenige om utrangerte kabler og rørledninger skal klassifiseres som avfall eller ikke. Miljødirektoratet har hittil konkludert med at kablene, som kan inneholde miljøgifter som bly, PCB og tjære, ikke er avfall etter forurensningsloven §27. NFFA reagerer på denne lovtolkningen, og argumenterer for at kabler som ikke er i bruk må anses som avfall der de ligger.

Seks punkter for å nå klimamål

EU har hintet om seks punkter som skal hjelpe til på veien for å nå deres ambisiøse klimamål innen 2050. Punktene innebærer blant annet å innføre et rammeverk for bærekraftige produkter, øke forbrukermakten, forbedre avfallspolitikk som stimulerer til sirkulærøkonomi, implementere EUs plaststrategi fra 2018, og å innføre strategi for henholdsvis sirkulære tekstiler og konstruksjonsavfall.

Protest mot tvungen renovasjon

Søndre Helgeland Miljøverk IKS (Shmil), ønsker å innføre tvungen renovasjon for personer som bor i campingvogn eller bobil i mer enn tre måneder av året, skriver Helgelands Blad. Dette reagerer Norsk Bobil og Caravan Club på. De mener forslaget vil ramme personer som allerede har systemer for å ta vare på avfall og at de kan risikere å få dobbel avgift.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!