Nyheter

Teslas modell S lades ved en ladestolpe fra Clever på Bornholm i Danmark. Foto: Johan Wessman, News Øresund

Vil ha sertifisering for batteriretur

Artist og bilopphugger Bjarne Brøndbo mener myndighetene må stille strengere krav til retur av elbil. – I dag kan biloppsamlerne i praksis gjøre hva de vil med elbilene, sier Brøndbo.

Norsk Elbilforening inviterte torsdag til frokostmøte om gjenbruk og gjenvinning av batterier fra elbil. I dag ruller det 250000 elbiler på norske veier og behovet for gjenvinning er økende. Fire av ti nye biler som ble solgt i Norge og tallet vil stige til 60 prosent i år.

Med en gjennomsnittlig brukstid på mellom ti og femten år står Norge foran en massiv utfordring med utrangerte elbiler og brukte elbilbatterier om noen få år.

Kunnskapsmangel i førsteleddet

– Gjenbruk og gjenvinning starter på huggeriet. Det er vi som tar imot bilene. Dagens lovverk pålegger alle som har tillatelse til å drive med bilinnsamling til også å ta imot elbil. Men det finnes ingen forskrifter som sier noe om hvordan håndteringen skal skje, sier Bjarne Brøndbo, daglig leder av Bil1din i Namdalen.

Selv om det stilles krav til kursing i blant annet fjerning av batteripakker fra elbiler, så mener Brøndbo at kompetansen i bransjen er svært varierende og at det manglende regelverket åpner for useriøse og direkte farlige aktører.

– Batterier i elbiler kan være livsfarlig hvis de håndteres galt, sier Brøndbo.
Av tiltak han etterlyser fra myndighetene er sertifiseringsordninger for bilmottak, grundig sporing og dokumentasjon, samt kontroller og sanksjoner.

Livsløpsdokumentasjon

De store volumene som ventes kommer til bilmottakene om 10-15 år. Men akkurat nå befinner vi oss i en fase det er litt merkelig å forholde seg til. Det er mye som er uavklart. Vi må ha grundig dokumentasjon som følger batteriet. Hvem har jeg solgt batteriet til, hva har gått til gjenvinning. Det må jeg ha dokumentasjon på og den dokumentasjonen må kontrolleres, sier Brøndbo.

Fredrik Andresen i Fredrikstad-selskapet Batteriretur mener Brøndbo overser at det allerede i dag er dokumentasjonsrutiner for batteriene og at dette også vil bli bedre. Men han deler Brøndbos bekymring for kompetansen og mener det er noe myndighetene må ta ansvar for.

– Norge testmarked for retur av elbilbatterier

– Han sier jo selv at han setter det på spissen. Det finnes sporing av batteriene. Men det han har rett i er at det er behov for kompetanseheving. Den trengs i alle ledd. Dette er et nytt felt, sier Andresen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!