Nyheter
Foto: elbil.no

Stort marked for elbilbatteriretur

I fjor var fire av ti nye biler en elbil. Norsk Elbilforening anslår at andelen vil nå 60 prosent for inneværende år. Med myndighetskravet om at alle biler solgt fra 2025 skal være nullutslipp, står bransjen foran en voldsom vekst.

Det betyr også at markedet for resirkulering av brukte elbilbatterier vil vokse kraftig. Dersom bilsalget holder seg på samme nivå som i dag, vil det kunne være 185000 elbiler som skal skrotes årlig. Det gir både enorme utfordringer og muligheter.

Second life

– Den store elbilparken gjør at Norge allerede er langt fremme i håndtering, gjenbruk og gjenvinning av elbilbatterier, sier Fredrik Andresen i Fredrikstad-selskapet Batteriretur.

Fra sine anlegg i Fredrikstad og Sandefjord driver selskapet gjenbruk og gjenvinning av batterier av alle typer. Blant annet utvikler de batteribanker av innhentede batterier fra elbiler. Blant annet benyttes disse bankene til å levere strøm til selskapets fabrikk i Sandefjord, som med batteribanker og solceller er selvforsynt med strøm.

– Vi ønsker å bruke strømmen vi får inn. Anlegget vårt skal produsere strømmen den bruker, slik at vi ikke trenger å kjøpe den eksternt, sier Andresen.

KREVER STRENGERE REGLER FOR ELBILRETUR

Konsulentselskapet McKinsey anslo i en rapport i fjor vår at gjenbrukte batterier vil stå for en energiproduksjon på 200 gigawatt-timer i 2030. Årsaken forklarer McKinsey med økningen i elbilbruken.

Andresen sier at alle batterimodulen de benytter til egen strømforsyning kommer fra gjenbrukte batterier. Andresen mener Norge må gripe den muligheten som ligger i å utvikle gjenbruk og gjenvinning av batterier. Han viser til at dette er et nytt område som må utvikles fra grunnen av. Allerede i 2021 kan gjenvinningen foregå i Norge.

Et godt system for håndtering av elbilbatterier kommer til å være helt avgjørende for bransjen, mener Emma Nehrenheim i den svenske batteriprodusenten Northvolt.

Alt skal gjenvinnes

– Forbrukerne kommer ikke til å akseptere at produksjonen av elbilbatterier har et høyere CO2-avtrykk enn fosilbilene. De kommer til å kreve etisk holdbarhet og derfor er det viktig at vi møter dette, sier Nehrenheim.

Myndighetens krav er at halvparten av materialet i battericellene skal gjenvinnes. Andresen sier de allerede i dag ligger på 75 prosent, men at de mener kravene bør gjelde for hele batteriet og ikke bare cellene.

– Innen 5 år er ambisjonen å gjenvinne 90 prosent. Men vårt mål er 100 prosent gjenvinning, sier Andresen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!