Nyheter
Forfatter av boken «Avfallsrett», Einar Bratteng. Foto: Privat

Kjedet seg på kveldene – endte med bok

Seniorskattejurist Einar Bratteng kjedet seg så mye på kveldene at han skrev en bok om avfallsrett.

Avfallsrett er regulering av et område som tilsynelatende er umulig å regulere, sier Bratteng.

I ett år har Einar Bratteng sittet på kveldstid og skrevet, det som blir den første, boken om avfallsrett. Resultatet har blitt 500 sider med gjennomgang av rettslige problemstillinger knyttet til avfallsbransjen. Bratteng er en av de juristene i landet som har best kunnskap om feltet. Gjennom mange år har han arbeidet i Miljøverndepartementet og som juridisk rådgiver i Norsk forening for farlig avfall. Det er kunnskapen ervervet gjennom disse jobbene som nå havner mellto permer.

Samlet spørsmål og svar

Boken «Avfallsrett», skrevet av EInar Bratteng kommer i handelen til sommeren.

– Etter å ha jobbet med avfallsrettslige problemstillinger en stund, merket jeg meg at folk ofte stilte ulike varianter av de samme spørsmålene. Derfor begynte jeg å samle opp spørsmålene og svarene. Etter hvert satt jeg med hundre sider med spørsmål og svar som jeg hadde gitt gjennom tidene. Og siden barna nå har blitt store og kona går på badet klokken ni, så fikk jeg mye tid på kveldstid som jeg måtte fylle med noe. Det er begrenset hvor lenge det er tilfredsstillende å se på Netflix. Derfor satt jeg meg ned og begynte på en bok, sier Bratteng.

Til tross for at avfallsrett er et av jussens mest omfattende og kompliserte felt, så finnes det lite med faglitteratur på området. Dette var også noe Bratteng merket da han startet arbeidet med boken. Det var lite referanselitteratur å dra veksel på. Den opprinnelige planen var å skrive en juridisk håndbok, men mangelen på andre bøker på feltet gjorde den jobben vanskelig.

– Det ble rett og slett umulig. En håndbok må være en ganske presis beskrivelse, men mangler de prinsipielle sidene. Derfor måtte jeg for eksempel forklare hvorfor en regel er som den er. Siden det ikke fantes noe fra før, så kunne jeg ikke lene meg på det. Derfor ble det en annen bok, forklarer Bratteng.

Hva er avfall?

Bratteng sier han har en veldig filosofisk tilnærming til avfallsfeltet og at han tenker at det er imponerende at vi har fått til et lovverk på et område som tilsynelatende ikke lar seg regulere. Han viser til at begrepet avfall i seg selv er abstrakt.

– Det som er avfall for meg, er ikke det for andre. Ta eksempelet en penn. Hvis jeg bestemmer meg for å hive den i søpla, så har den blitt avfall. Men betyr jo ikke at ikke andre kan se og bruke den som en penn. Avfallsbegrepet varierer i tid, sted og rom. Det gjør det vanskelig å regulere. Men det har vi klart på en ganske vellykket måte, sier Bratteng.

Spennende fremtid

Arbeidet med boken er inne i sluttfasen og målet er å levere fra seg det endelige manuset i slutten av mars. Etter det går boken til språkvask, før den kommer i salg til sommeren. Boken er ment som både et oppslagsverk og fagbok. Bratteng håper noen plukker opp hansken og skriver rene håndbøker om avfallsrettsfeltet. Forfatteren og juristen mener interessen for avfallsfeltet er sterkt økende og at det står foran mange utfordringer, spesielt knyttet til den økende gjenvinningen.

– Det blir en avveining mellom forurensning og gjenvinning. Når du øker gjenvinningen, så må du godta en viss forurensning. Det er vanskelige avveininger som det skal bli spennende å se hvordan vi løser, sier Bratteng.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!