Nyheter
Foto: Geminor

Avfallsdøgnet 18.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

90 personer i karantene

Tirsdag var 90 ansatte hos Norsk Gjenvinning satt i karantene. Norsk Gjenvinning har i tillegg opprettet en krisestab, som ledes av direktør for Innovasjon og Bærekraft, Thomas Mørch. Mørch forteller at en av oppgavene til krisestaben blant annet er å bistå ansatte med hvordan man skaffer barnepass, eller hvordan man skal krysse fylkesgrenser. Han understreker viktigheten av å holde driften av avfallshåndtering i gang, med tanke på at man ser en økning i smittefarlig avfall fra helsevesenet, og avfall fra dagligvarehandelen. I tilleg forventer de en økning i husholdningsavfall, siden store deler av landet nå har hjemmekontor. I løpet av neste uke vil alle personene som har vært i karantene være tilbake på jobb i Norsk Gjenvinning.

Transportsektoren får dispensasjoner

Onsdag ga Statens Vegvesen dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene for alle typer transport. Det åpner for at private transportslskaper kan ta i et ekstra tak for å bistå avfallsbransjen. Gjenbruksstasjoner stenges over hele landet, og nå står private selskaper klare for å bistå i avfallshåndteringen. – Samtidig som stadig mer avfall oppstår hjemme har svært mange kontorer, kjøpesentra og næringer redusert sin bemanning og sin aktivitet. Dette frigjør mye kapasitet hos de private avfallsselskapene som de gladelig bruker på å hente mer avfall fra borettslag og fra privathusholdninger, sier fagsjef Sverre Huse-Fagerlie i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Mulige forskriftsendringer fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet vurderer å midlertidig endre visse forskrifter for å gjøre håndteringen av noen typer avfall enklere i tiden som kommer. Selv om hvilke endringer som vurderes ikke er presisert, gjelder det i første omgang å muliggjøre økt mellomlagring av avfall og å få til endringer av rutinene for saksbehandling og løsninger knyttet til eksport og import av avfall til og fra utlandet. Norsk forening for farlig avfall er med på utarbeidelsene, og ber sine medlemmer om innspill til hva som burde gjøres. NFFA påpeker at innspillene må være nødvendig prioritert, og ikke bare foreslås av bekvemmelighetsgrunner.

Ber innbyggerne om hjelp

Renovasjonsselskapet Reno-Vest ber innbyggerne om hjelp for å ivareta beredskapen, skriver Bladet Vesterålen. På tre enkle måter kan innbyggerne bidra, skriver selsskapet i et innlegg på Facebook. Man skal sørge for at avfallet er forsvarlig emballert, man skal ikke kaste avfall andre steder enn i søppeldunker, og man skal ikke sette avfall utenfor søppeldunker. De påpeker at kun en kort stans i avfallshåndteringen kan få store konsekvenser for spredningen av smitten, som for eksempel at et forbrenningsanlegg må stenge en liten periode, og på den måten ikke får håndtert smittefarlig avfall fra et sykehus.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!