Nyheter
Lindum isolerer sine biogass-operatører.

Avfallsdøgnet 20.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Mindre import av norsk avfall i Sverige

Tekniska verken i Linkøping i Sverige opplyser om at de har merket en liten nedgang i importen av norsk forbrenningsavfall. Sysav i Malmø forteller at de årlig importerer omtrent 5.000 tonn norsk avfall, men at det har blitt stanset av koronaviruset. Avfall Sverige informerer om at de ikke forventer at nedgangen på import av norsk avfall vil være markant. Driften ved anleggene i Sverige går som normalt, og om det skulle bli mangel på importert avfall, har de fremdeles lager med avfall som kan brukes for å holde forbrenningen oppe.

Vil ha redusert avfallsavgift

Hytteeiere ønsker redusert avfallsavgift i perioden de ikke får lov til å være på hyttene sine. – Vi har fått melding fra medlemmer at hytteabonnenter forventer reduksjon i gebyr når de ikke kan bruke hytta som følge av myndighetenes smitteverntiltak, sier direktør i KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord. KS Bedrift Avfall viser til rundskrivet om dekning av tap og utgifter fra Regjeringen. Der heter det at «Den klare hovedregelen er at den enkelte må selv dekke egne tap og utgifter i en slik situasjon. Det kreves et særskilt rettslig grunnlag for at det økonomiske tapet kan overlates til andre. Dette gjelder både i tilfeller hvor det offentlige gir råd eller fatter vedtak/pålegg som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap. Lovlig myndighetsutøvelse vil i utgangspunktet ikke utløse erstatningsansvar».

Isolerer biogass-operatører

Lindum isolerer sine biogass-operatører for å hindre at smitte ikke stopper driften ved anleggene i Drammen og Tønsberg. Operatørene er isolert fra resten av driften, og anlegget er fysisk stengt og avlåst for andre, opplyser administrerende direktør i Lindum, Pål Smits. De ansatte som står for operativ drift har fått egne brakker med sanitæranlegg, skifte- og spiserom. Smits sier hovedprioriteten er å beskytte alle de driftskritiske delene av virksomheten. Biogassanleggene utgjør en samfunnskritisk funksjon og konsekvensene ved nedstengning kan bli store. Smits viser til at problemer ved behandlingen av avfall vil forplante seg og peker blant annet på mottak av fett fra en matprodusent. Dersom ikke matprodusenten får kvittet seg med fettrestene, så vil deres lokale produksjon stoppe opp.

Frykter at stengte returpunkter fører til økt forsøpling

Miljødirektoratet mener kommuner må sikre et minimumstilbud ved gjenbruksstasjoner, for å unngå mer forsøpling. Dette utspillet kommer et at flere gjenbruksstasjoner over hele landet har stengt midlertidig for å unngå smitte mellom ansatte og kunder. Norsk forening for farlig avfall, NFFA, har tidligere uttrykt bekymring for at stengte gjenbruksstasjoner kan føre til at farlig avfall blir dumpet i naturen. Utspillet fikk støtte fra blant annet Norsk Gjenvinning. Nå advarer Miljødirektoratet kommunene mot å holde helt stengt.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!