Nyheter
Flere og flere busser går på biogass. Her fra Østfold. Foto: Jens Måge, Avfall Norge

Biogassproduksjonen kan femdobles

Norge kan produsere 2600 gigawattimer biogass i 2030. Det konkluderer Miljødirektoratet i en fersk rapport.

Klima- og miljødepartementet har varslet en handlingsplan for bruk og produksjon av biogass. I den forbindelse har Miljødirektoratet utarbeidet en rapport for å vurdere hvilket potensial biogassen utgjør.

Femdobling

I 2018 ble det produsert og brukt 500 gigawattimer med biogass i Norge. Miljødirektoratets utredning viser at gjennom økt bruk av matavfall, husdyrgjødsel og avfall fra oppdrettsnæringen, kan produksjonen mer enn femdobles til 2600 GWh om ti år.

LES OGSÅ: – Biogass er sirkulærøkonomi i praksis

– Biogass er et godt eksempel på sirkulær økonomi. Vi utnytter samfunnets ressurser bedre ved å lage fornybar energi av avfall. Mange av oss deltar allerede, ved å sortere matavfallet vårt. Men i dag er det for sjelden lønnsomt for næringslivet å velge biogass, så det trengs nye virkemidler hvis bruk og produksjon skal øke, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Til nå har offentlige renovasjonsselskaper ledet an i produksjonen av biogass i Norge. Den store forbrukeren er bussene i byene. I sin utredning har direktoratet sett på hvilke markedsmuligheter som finnes for økt bruk av biogass. Konklusjonen er at det kan utgjøre en konkurransefordel innen blant annet skipsfart og tungtransport på vei. Dette er områder der eldrift er mindre egnet.

Supplere elektrisitet

– Vi har kommet langt med elektrifisering i Norge, men annen fornybar energi vil også være viktig, spesielt i transportsektoren, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Avfallsbransjen.no i forbindelse med innspillsmøtet om regjeringens kommende handlingsplan.

LES OGSÅ: Bygger Norges mest innovative biogassanlegg

Miljødirektoratet mener det er behov for endrede rammevilkår for å få vekst i bruken av biogass. En av utfordringene er at det er høye produksjonskostnader for biogass fra blant annet husdyrgjødsel. Direktoratet trekker frem en økning i CO2-avgift, reduksjon i bompenger, produksjonsstøtte og støtte til fyllestasjoner som noen av tiltakene som kan bidra til økt biogassbruk.

Statsråden har tidligere utvist forståelse for behovet for forutsigbarhet og gode rammevilkår.

Rammevilkår

– For at aktører skal investere i biogass, enten det er i produksjon, infrastruktur eller bruk av biogass, må det finnes sikkerhet for at de får solgt produktene sine, sa Rotevatn.

LES OGSÅ: Har ikke nok fyllestasjoner for biogass

«Det vil være viktig å følge med på biogasspolitikken i andre nordiske land og i EU, for å sikre at norske virkemidler virker etter hensikten», skriver direktoratet i sin rapport.

– Mange av disse virkemidlene vil også kunne ha effekt på andre energiformer, eller virke inn på import og eksport av biogass og råstoff. Myndighetene må derfor ha tunga rett i munnen når virkemidler innrettes, slik at man oppnår ønsket resultat, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!