Nyheter
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Bjørn Vilberg

Avfallsdøgnet 27.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Ingen bransjespesifikk tiltakspakke

Selv om Avfall Norges bønner om bransjespesifikke tiltak ikke ble hørt av næringsminister Iselin Nybø, kan noen av tiltakene likevel treffe sektoren. Blant annet er det laget en egen tiltakspakke for gründere og nyoppstartede bedrifter på fem milliarder kroner til gründere og nyoppstartede bedrifter over hele landet. – Denne pakken skal hjelpe selskaper med utviklingsprosjekter som kan skape ny aktivitet raskt, sa næringsminister Iselin Nybø (V), på en pressekonferanse fredag formiddag. Tidligere fredag la regjeringen fram en krisepakke for næringslivet. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen omtaler pakken som en kontantstøtte til bedriftene, og at den vil treffe de bedriftene som har det verst.

Staten skal dekke andel av faste utgifter

Avfall Norge anbefaler unge bedrifter å benytte seg av de eksisterende virkemidlene for å holde hodet over vannet i denne perioden. Næringspolitisk direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind, foreslår å bruke SMB-pakken og permittere ansatte tidlig for å forebygge. Hun sier også at det er viktig å følge med på nye muligheter for å få støtte fra Innovasjon Norge, og at selskaper har en tett dialog med banken sin. Hun sier også at myndighetene må gi fritak fra arbeidsgiveravgiften for mars og april og at faste utgifter dekkes av staten. I regjeringens nye krisepakke foreslås det at staten dekker en andel av de faste utgiftene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Forskjellige koronatiltak i Europa

I Europa har flere land innført forskjellige koronatiltak for å forhindre smitte blant avfallsarbeidere. I Frankrike har ansatte i sektoren blitt utstyrt med ekstra beskyttelsesutstyr, og det er innført nye og strengere tiltak for å håndtere nye og økte avfallsstrømmer fra husholdninger og sykehus med høy grad av smittefarlig avfall. Noen land krever at sanitært avfall pakkes i to poser og settes i karantene på mellom 24 og 72 timer før det settes ut til henting, og i Frankirke, Spania og Italia er kildesortering stoppet på grunn av manglende kapasitet og høy eksponering for smitte. I Storbritannia må smittede oppbevare avfallet hjemme til smittesituasjonen er avklart.

Akseptabelt å brenne plast nå

Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn mener det er akseptabelt å sende plast til forbrenning i den spesielle situasjonen vi er i nå. – Mitt ønske er at all plast som egner seg til materialgjenvinning blir materialgjenvunnet. Det må alltid være et mål. Samtidig har jeg forståelse for at det nå er koronavirus, lav kronekurs og vanskelige avsetningsmuligheter. Da er tross alt det aller viktigste at avfallssystemet fungerer og ikke stopper opp. Jeg tenker at i lys av det så må det være akseptabelt at også plast går til energiutnyttelse. Hvis det er det eneste alternativet. Det viktigste er uansett at det ikke kommer på avveie eller at vi får unødig forurensing, sier han.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!