Nyheter
Et europeisk forbrenningsanlegg.
Foto: Andrzej Bochenski, ImaginAIR /EEA

Europeiske koronatiltak i avfallssektoren

Forskjellige europeiske land innfører forskjellige tiltak for å forhindre smitte blant avfallsarbeidere.

– Tiltakene i andre land går først og fremst ut på å beskytte renovasjonsarbeidere og andre ansatte for smittefarlig avfall, sier Paal Frisvold, EU-rådgiver i Avfall Norge.

Han trekker fram Frankrike som eksempel, hvor ansatte i avfallssektoren har blitt utstyrt med ekstra beskyttelsesutstyr, og hvor det er innført nye og strengere tiltak for å håndtere nye og økte avfallsstrømmer fra husholdningssektoren, inkludert sykehus med store mengder smittefarlig avfall.

Stopper kildesortering

Frisvold forteller at noen land har valgt å kreve at sanitært

Paal Frisvold, EU-rådgiver i Avfall Norge. Foto: Carole Debae

husholdningsavfall legges i to poser og at de skal være i karantene fra 24 til 72 timer før de settes ut til henting.

– I Frankrike, Spania og Italia  er kildesortering satt på stopp grunnet manglende kapasitet og høy eksponering på smitte. Alt går til restavfall noe som øker avfallsstrømmen til forbrenning og noen steder til deponi. I Storbritannia bes smittede oppbevare avfallet hjemme til smittesituasjonen er avklart, sier han.

– Emballer avfallet godt

Frisvold informerer om at det foreløpig har ikke er innført ekstraordinære krav fra norske helsemyndigheter knyttet til avfallshåndtering, hva gjelder avfall fra helseinstitusjoner eller personer i karantene. Dette er basert på faglige vurderinger av at smittefaren ved avfallshåndtering generelt er relativt lav.

– Vår vurdering er derfor at det viktigste for bransjen og for å opprettholde samfunnskritiske tjenester er å iverksette tiltak for å unngå at de ansatte smittes av kollegaer og andre personer, ikke via avfallet. Samtidig er det i en situasjon som dette viktig å være føre var, så vi oppfordrer til å emballere avfallet godt, knytte posene godt igjen og unngå forsøpling som gir skadedyr som igjen kan spre smitte av andre sykdommer enn korona, sier han.

Europeiske retningslinjer kan komme i fremtiden

På spørsmål om det hadde vært bedre med én tiltaksplan for avfall i Europa, svarer Frisvold at anbefalinger fra europeiske helsemyndigheter kunne vært nyttig, og at slike retningslinjer kan komme i fremtiden, når man tar lærdom fra koronakrisen.

– Ellers er det lokale og personlige tiltak som må til hvor nasjonale helsemyndigheter er best skikket til å gi råd og instrukser fra nasjonale og lokale forhold.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!