Bransjestemmer
Foto: Bjørn Vilberg

Oslo REG: – Samtykke – igjen

Temaet «Samtykke» har åpenbart skapt engasjement.

Det er gledelig å se at forurensningsmyndighetene ved Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er så tydelige på at krav til samtykke er et viktig virkemiddel for blant annet å nå de høye materialgjenvinningsmålene som er satt.

La meg først rette opp en feil. Gunnar Grini fra Norsk Industri hevder at Oslo kommune hadde en ordning for å gi samtykke, men at den ble avviklet for noen år siden. Dette er ikke korrekt.
Oslo kommune hadde en ordning for å gi samtykke til innsamling av forbruksavfall frem til 2004 da kommunens ansvar ble endret. Etter det har kommunen behandlet søknader om samtykke til innsamling av husholdningsavfall, men søknadene stoppet i all hovedsak å komme.

Diskusjonen kan selvfølgelig da ende opp i en «pekelek» om det var Oslo kommune som skulle løpe etter private aktører vi så brøt loven, eller om det faktisk var selskapene selv som burde ha kontaktet kommunen for å sørge for at aktiviteten de bedrev var i henhold til gjeldende lovverk.
Innledningsvis var ikke omfanget stort, og ulovlighetsoppfølging ble ikke prioritert fra kommunens side. Etter hvert registrerte vi at omfanget økte. For å gjøre søknadsprosessen enklere har Oslo kommune sammen med Samfunnsbedriftene utviklet en digital søknadsløsning som skal lette søknadsprosessen. En ønsket effekt har vært at flere aktører skal søke.

Jeg noterer meg at Gunnar Grini mener det er enkelt å trekke rapportering av innsamlet husholdningsavfall ut fra statistikken som de private avfallsselskapene rapporterer til SSB. Tidligere diskusjoner rundt dette temaet har dog vist at det kanskje ikke er så enkelt som han fremstiller det. De private aktørene håndterer mer enn avfall fra husholdninger. Når avfallet kommer inn på anleggene og i noen tilfeller ettersorteres skiller man ikke på opphav, men avfallstyper. Vår erfaringer er at det «slett ikke er så enkelt» å rapportere på hva som er husholdningsavfall og hva som er næringsavfall.

At Norsk gjenvinning nå ønsker å følge opp dette er meget bra, og vi håper de andre aktørene i bransjen følger opp.

Vi oppfordrer også Norsk Industri til å takke ja til Samfunnsbedriftenes utstrakte hånd og invitasjon til et samarbeid slik at søknadsportal og rapporteringssystem kan videreutvikles som en felles løsning der alle aktørene samarbeider om å få den så god som mulig.

Returpunkt Farlig Avfall

Onsite Security Solutions AS

Mottak av tau, not, garn og plast

Viking Gjenvinning AS

Biomat® Hundeposer

Naturabiomat AS

Tilpassede komprimatorløsninger

Alles Miljø AS

Henger og Slep

NTM Trailer & Tipp

REEN Control

Reen AS
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Plastpakking av frukt og grønnsaker

Naturabiomat AS

Kildesortering innendørs

EnviroPac AS

Poser & Sekker

EnviroPac AS

Biomat® Hundeposer

Naturabiomat AS

Tilpassede komprimatorløsninger

Stort utvalg tilpasset ditt behov

Alles Miljø AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.