Nyheter
Foto: Pixabay

Advarer mot å snike seg unna returordning for biler

Miljødirektoratet vil sende brev til bilimportører de mistenker at ikke deltar i en returordning og advarer om tvangsmulkt om de ikke blir medlem.

– Kasserte biler kan utgjøre et betydelig miljøproblem. I tillegg er det ressurser i kasserte biler som kan materialgjenvinnes. Det er derfor viktig at denne type avfall blir samlet inn og behandlet forsvarlig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding mandag.

På denne måten sikres en forsvarlig og miljømessig håndtering av blant annet farlige stoffer som kan medføre fare for helse og miljø.

Forpliktet medlemskap

Miljødirektoratet påpeker at importører av kjøretøy er forpliktet til å være medlem i en godkjent returordning, uansett om det er snakk om import av én enkelt bil, eller import av flere nye og brukte biler ment for videresalg. På den måten blir returordningene finansiert.

– Målet med returordningen er å forebygge og redusere miljøproblemene når kjøretøy ender som avfall. Når importører er gratispassasjerer blir det dyrere for de som gjør sin plikt og deltar i systemet, sier Hambro.

Tre ukers frist

«Miljødirektoratet har jevnlig dialog med bransjen. I likhet med oss er de opptatt av at ingen skal slippe unna med å ikke følge regelverket. Vi har utviklet et dataverktøy som gjør det mulig å identifisere og følge opp slike gratispassasjerer på en effektiv måte,» står det i pressemeldingen.

Når kasserte biler samles inn, blir de en del av en sirkulær økonomi hvor materialene i kjøretøyene blir gjenvunnet så godt det lar seg gjøre. De kan da bli til nye produkter, som kumlokk og bjelker, skriver Miljødirektoratet.

I perioden framover, opplyser direktoratet at de vil sende brev til såkalte gratispassasjerer hvor de blir minnet på plikten til å ha medlemskap i et returselskap. Da må disse virksomhetene dokumentere at de overholder plikten. Hvis de ikke leverer dokumentasjon på dette innen tre uker, vil Miljødirektoratet vedta tvangsmulkt.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!