Nyheter
Foto: Hold Norge Rent

Avfallsdøgnet 04.05.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Bysøppelet på vei tilbake

Etatene som forvalter de offentlige søppelbøttene i Norges tre største byer forteller alle at bysøppelet er på vei tilbake etter en nedgang i starten av koronapandemien. I Oslo var det omtrent en halvering av avfallet da tiltakene mot koronaviruset ble innført, men at det nå har kommet mer avfall igjen etter at været har blitt bedre. Bymiljøetaten anslår at det fine været har ført til en dobling av avfall mange steder. I Bergen har de byttet til sommerfrekvens på tømmingen tidligere enn planlagt for å matche mengden avfall, mens vegavdelingen i Trondheim opplever omtrent 30 prosent mindre avfall nå.

Kart over fjernvarmekilder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvikler kart over mulige spillvarmekilder, datasentre og fjernvarme. Ønsket om et slikt kart er for å effektivisere oppvarming og nedkjøling i Norge, noe NVE har utredet potensialet for tidligere. Under disse utredningene har det dukket opp tre områder som peiler seg ut: økt bruk av varmepumper, større utnyttelse av varme fra avfallsforbrenning og økt utnyttelse av spillvarme fra industri og datasentre.

Advarer mot gratispassasjerer

Miljødirektoratet advarer mot såkalte gratispassasjerer, altså bilimportører som ikke er medlem av en returordning for kjøretøy. Det er et krav om å være medlem i en slik ordning, uansett om man kun importerer én bil eller flere biler som skal videreselges. På denne måten sikres en forsvarlig og miljømessig håndtering av blant annet farlige stoffer som kan medføre fare for helse og miljø, og det er slik returordningene blir finansiert. I perioden fremover vil Miljødirektoratet sende brev til flere importører for å be om bevis på medlemskap. Om dette ikke kan dokumenteres i løpet av tre uker, vil direktoratet vedta tvangsmulkt.

Fant oppvaskmaskin i Barentshavet

Fiskebåten Volstad fant en oppvaskmaskin i Barentshavet i forbindelse med prosjektet «Fishing for litter,» skriver TV2. – Den er kastet med bestikk, fat og det hele. Nokså fantastisk at folk klarer å gjøre noe slikt, sier Bjørn Blomberg, trålbas på Volstad. «Fishing for litter» ble innført som prøveprosjekt av Miljødirektoratet i 2016, og så langt har båtene som er med samlet rundt 500 tonn søppel fra havet.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!