Nyheter
Ragn-Sells AB bygger behandlingsanlegg for flyveaske.

Milliondryss over flyveaskeanlegg

Den svenske staten gir 51 millioner kroner i støtte til Ragn-Sells flygeaskefabrikk utenfor Stockholm.

Byggingen av renseanlegget ble igangsatt i starten av april og målsettingen er at fullskalaanlegget skal være i drift om under to år. Anlegget vil ha kapasitet til å rense ut salter fra halvparten av Sveriges avfallsforbrenningsanlegg og dermed drastisk redusere behovet for deponering av restprodukter.

Flygeasken består av mellom 15 og 20 prosent salter og omkring to prosent tungmetall. Renseprosessen vil gjøre at tungmetallene er det eneste som må deponeres som farlig avfall.

LES OGSÅ: Bygger flyveaskeanlegg for 600 millioner

Nå har den svenske statsstøtteordningen Klimakliv gitt tilsagn om 51 millioner kroner i støtte til prosjektet. Den samlede byggekostnaden er beregnet til over 600 millioner, skriver Recyclingnet.se.

Klimakliv er den svenske statens tilskuddsordning for lokale og regionale tiltak for klima og miljø. Fra 2015 til 2018 er det bevilget 4,7 milliarder kroner til ulike tiltak. Årets post på statsbudsjettet utgjør 1,9 milliarder.

– Ragn-Sells sirkulære løsninger gir reduserte utslipp, skaper nye jobber og etablerer Sverige som et globalt foregangsland. At Klimaklivet investerer 51 millioner kroner i vårt og Advens samarbeid om flygeaske er et bevis på dette som vi er veldig takknemlig for, sier administrerende direktør Mikael Hedström i Ragn-Sells Treatment & Detox.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!