Nyheter
Elektroforhandlerne trues med tvangsmulkt for dårlig tyverisirking av EE-avfall. Foto: xphere.com

Dårlig tyverisikring av EE-avfall

Manglende sikring, dårlig informasjon og forurensningsfare er blant funnene som Fylkesmannen i Oslo og Viken har gjort etter stikkprøver hos EE-forhandlere. Nå varsler Fylkesmannen tvangsmulkt.

I mars gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Viken og Miljødirektoratet inspeksjon hos en rekke forhandlere av elektriske og elektroniske apparater. Inspeksjonen skulle vurdere om forhandlerne overholder regelverket for mottak og oppbevaring av EE-avfall og var ledd i en landsomfattende aksjon. Allerede i mars varslet direktoratet at det ville bli ført tilsyn med elektronikkforretningene.

LES OGSÅ: Miljødirektoratet varsler tilsyn

Etter at NRK Brennpunkt i fjor høst dokumenterte hvordan EE-avfall ble stjålet fra forhandlerne og smuglet ut av landet, har Miljødirektoratet og flere etater arbeidet med å skjerpe lovverket knyttet til slik behandling. Blant annet skjerpes kravene til hvordan forhandlere skal sikre at EE-avfall ikke blir stjålet.

Store avvik

Inspeksjonen ble foretatt hos 13 forhandlere i Moss, Fredrikstad, Oslo, Slependen og Lørenskog. Hos bare en av bedriftene viser inspeksjonsrapporten at det ikke ble funnet avvik eller anmerkninger. Til sammen er det avdekket 26 avvik fordelt på «Tiltak for å forhindre tyveri av EE-avfall», «Overholdelse av informasjonsplikten om EE-avfall», «Tilbud om sikker lagring av EE-avfall inneholdende sensitive data» og «Oppbevaring av EE-avfall på uegnet sted med fare for forurensning».

Flest brudd er det på informasjonsplikten. Ifølge Avfallsforskriften skal alle forhandlere av EE-produkter informere kundene om at EE-avfall ikke skal kastes med annet avfall og at forhandleren kan motta avfallet gratis. Bare to av de kontrollerte forhandlerne oppfyller denne plikten.

LES OGSÅ: Hemmelige tiltak mot EE-smugling

Tvangsmulkt

Hos ni av 13 bedrifter ble det avdekket at det ikke var gjort eller dokumentert tilstrekkelige tiltak for å forhindre tyveri av EE-avfall. Tre av bedriftene oppbevarer EE-avfallet på, det kontrollørene oppfatter, som uegnet sted med fare for forurensning. Tre av bedriftene har ikke tilbud om sikker lagring av EE-avfall som inneholder sensitive data. Det kan for eksempel dreie seg om lagring av utdaterte harddisker.

Fylkesmannen varsler i et brev til bedriftene tvangsmulkter på mellom 20 og 220.000 kroner til ti av de 13 kontrollerte bedriftene. Forhandlerne har frist til 19. juni med å rette opp avvikene som ble avdekket under kontrollene.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!