Nyheter
Plastretur AS trenger krisehjelp for å fortsette plastinnsamlingen Foto: INWA

– Produsentansvaret gjelder også i krisetid

Miljødirektoratet vurderer å gi Plastretur AS fritak fra kapitalkravet, men minner om at regelverket for plastavfall må følges også i krisetider.

Den økonomiske krisen i Plastretur AS gjør at selskapet må redusere sine innsamlingsambisjoner for 2020.

I fjor besørget selskapet for at 40 prosent av all husholdningsplast ble samlet inn igjen. I år kan ikke selskapet love å komme over myndighetskravet på 30 prosent.

LES OGSÅ: Likviditetskrise i Plastretur AS

Trenger hjelp

Plastretur har igangsatt et omfattende arbeid for å redusere kostnader, blant annet gjennom reforhandling av avtaler med kommuner og interkommunale selskaper. Plastretur hevder kostnadene for innhenting av plastavfall har økt med 20 millioner kroner i kjølvannet av Koronakrisen. I tillegg kommer betydelige ekstrakostnader som følge av lav kronekurs. Selskapet har oppgitt ekstrakostnadene til 60 millioner kroner hittil i år.

Den vanskelige situasjonen har ført til at Plastretur har bedt Miljødirektoratet om fritak fra egenkapitalkravet i avfallsforskriften. Regelverket krever at returselskaper skal ha en egenkapital til seks måneders drift. For Plastretur utgjør det 90 millioner kroner.

LES OGSÅ: Plastretur måtte knuse sparegrisen

Plastretur har bedt myndighetene om 65 millioner kroner i krisestøtte og ber samtidig bransjen om å samarbeide for å hindre at plastinnsamlingen stopper opp.

Midlertidige tiltak

– Søknaden om dispensasjon fra kravet om finansielle reserver til seks måneders drift vil bli vurdert nøye av oss. Vi har ingen kommentarer utover det. Når det gjelder søknaden om kontantstøtte viser vi til Finansdepartementet. sier seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i avdeling for Avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet.

Oldbersveen viser til at det gjeldende regelverket for emballasjeavfall også gjelder i ekstraordinære situasjoner. I mars varslet Miljødirektoratet en tilsynsaksjon som skal sikre at produsenter og importører som ikke tar produsentansvar i dag, overholder sine forpliktelser og bidrar til å finansiere viktige ordninger.

LES OGSÅ: Miljødirektoratet varsler tilsyn

– Vi er for øvrig kjent med at markedet for behandling av plastavfall er en utfordring globalt og at koronasituasjonen bidrar til økt usikkerhet i dette markedet. Vi har derfor god dialog med flere avfallsaktører i Norge som er avhengig av dette markedet for å sikre avsetning av plastavfall som de samler inn i Norge. Miljømyndighetene har tatt en rekke ulike grep for å sikre avfallsbehandlingen under koronapandemien, sier Olbergsveen.

Ønsker endring

Miljødirektoratet understreker at tiltakene bare gjelder midlertidig og at de kan medføre at materialgjenvinningen av emballasjeavfall går ned i en kortere periode. På lengre sikt vil direktoratet revidere regelverket for å øke materialgjenvinningen av plast.

– Vi har også foreslått et regelverk som skal øke utsorteringen av plastavfall fra husholdninger og deler av næringslivet. Begge disse forslagene vil være viktige for Norges måloppnåelse over tid. I tillegg jobber vi på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet med å utrede virkemidler som skal bidra til økt materialgjenvinning for flere avfallstyper i Norge, inkludert plastavfall, sier Olbergsveen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!