Nyheter
Brannen hos Returkraft 24. juni 2021. Foto: KBR / UAS Norway, Anders Martinsen.

Returkraft; – Ekstern granskingsrapport i begynnelsen av september

 

Gexcon , med hovedkontor i Bergen og kontorer spredd over hele verden skal utrede hva som gikk feil da tankbilen tok fyr etter eksplosjonen hos Returkraft på forsommeren. Gexcon utredet blant annet de kjente ulykkene Bunchfield, Piper Alpha, TWA 800 og P-36-plattformen i Brasil.

Returkraft har leid inn Gexcon, et av verdens ledende selskaper innen sikkerhet og risikohåndtering for bedrifter som er utsatt for brann og eksplosjonsfare, til å utrede årsaken til eksplosjonsbrannen 24.juni i år. 7 personer ble som kjent skadet, derav 2 alvorlig og anlegget ble satt ut av drift for flere måneder.

-Er det misnøye med politiets etterforskning som er årsaken til at dere leier inn et privat og sikkert svært dyrt internasjonalt utredningsselskap, adm.dir. Odd Terje Døvik i Returkraft?

Overhodet ikke. Vi har full tillit til både Politi og Arbeidstilsyn, og imøteser deres rapporter med stor interesse. Samtidig er det et faktum at deres undersøkelser i stor grad er knyttet til å avdekke mulige svikt i rutiner og retningslinjer, for ikke å snakke om mulige brudd fra vår side på aktuelle lover og forskrifter. Dette er et viktig arbeid som vi i denne fasen ikke ønsker å påvirke. Myndighetene har en jobb å gjøre, og det skal vi respektere.

Våre egne undersøkelser er i denne omgang mer «tekniske». Uavhengig av hva politi og arbeidstilsyn måtte avdekke er det maktpåliggende for oss å finne ut hva det er ved vår driftsform, herunder hva slags avfall vi mottar og hvordan dette behandles, som to ganger på ett år har ført til eksplosjonsartede branner.

Det krever en spisskompetanse som Gexcon besitter, og som går lenger enn det som normalt omfattes av politiets og arbeidstilsynets undersøkelser. Slik sett supplerer de to undersøkelsene hverandre – og vil til sammen gi oss et godt grunnlag både for å forstå hendelsen, og ikke minst hva vi må gjøre for å unngå flere slike i framtiden.

-Hva mener dere Gexcon kan tilføre og forklare årsakssammenhengen til eksplosjonsbrannen, som politiet ikke kan?

Gexcon har en annen kompetanse, og et annet siktemål med sine undersøkelser, enn politiet og arbeidstilsynet har. Når man stiller andre spørsmål får man også andre svar. Sett i sammenheng bidrar det til enda større innsikt.

-Når vil de ha en rapport klar som kan forklare hva som gikk galt?

Gexcon har antydet at de vil trenge ca en måned på sine undersøkelser.

-Har dere fått noen reaksjoner fra politiets etterforskning på at dere leier inn internasjonal ekspertise som vil ha utredningen sin klar før politiets?

Nei. Gexcons undersøkelser har andre siktemål enn politiets og arbeidstilsynets. Dette er ikke noen konkurranse om å være raskest.

-Returkraft har hatt en brann og en eksplosjonsbrann i løpet av ett år. Hva tenker du selv rundt dette og ansvarsforholdet til hendelsene?

Undertegnede er i siste omgang ansvarlig for alt som skjer på Returkraft.  Hvis disse hendelsene skyldes forsømmelser, feilvurderinger eller unnlatelser fra Returkrafts side er det mitt ansvar.

-Når dere skal gjenoppbygge det som ble skadet i anlegget, er det noe dere ser som skal gjenoppbygges annerledes?

Vi har ingen grunn til å tro at det er noe galt med selve anlegget, men om det skulle vise seg å være tilfelle vil vi selvsagt rette på det.

-Returkraft har spesialisert seg på å brenne farlig avfall. Har du gjort deg opp noen tanker om dere vil behandle mindre mengder farlig avfall og mer restavfall i fremtiden?

Farlig avfall utgjør en relativt liten del av vårt totale volum, og det er altfor tidlig å si om det er noe av dette som er årsak til disse hendelsene. Det vil forhåpentlig undersøkelsene gi svar på. I mellomtiden ønsker vi verken å spekulere eller konkludere.

Returkraft i Kristiansand. Foto: Jon Petter Thorsen Aptum

-Hva kan andre forbrenningsanlegg lære av Returkraft så langt?

Det vil undersøkelsene kunne si mer om. Men vi vet at disse hendelsene har blitt lagt merke til i bransjen, for det kan jo være at de forholdene som har utløser hendelsene hos oss også finnes på andre anlegg, andre steder

-Hvordan går det med de to hardest skadde fra ulykken? 

Det var en sjåfør som ble hardest skadet. Den andre var en innleid vedlikeholdsarbeider. Begge er utenfor livsfare, responderer på behandlingen og på bedringens vei, noe vi er umåtelig glade for.

-Hvordan er stemningen blant de ansatte?

Hele organisasjonen er preget av dette, og vi står samlet bak et sterkt ønske om å finne ut av dette, og treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre at noe slikt skjer igjen

-Dette må ha vært en forferdelig sommer for ledelsen i Returkraft. Hva gjør dere for å takle utfordringene?

Vi har snakket mye sammen, og forsøker å ta vare på hverandre så godt vi kan. Vi er omgitt av mennesker som vil oss vel, og bruker sommeren og ferietiden sammen med familie og venner – så vi kan møte så uthvilt som mulig når alle er på plass igjen i august, sier adm.dir. Odd Terje Døvik i Returkraft.

Poser & Sekker

EnviroPac AS

REEN Control

Reen AS

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi ASA

Transport

Viking Gjenvinning AS

Grønne råd

Lin advokater

Kanalpresser / Horisontalpresser

EnviroPac AS
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Sverige mener alvor med sine miljømål

Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.