Nyheter
Fremover vil mindre mengder svensk flyveaske finne veien til Langøya. Foto: NOAH

Miljødirektoratet: Importen av flyveaske vil gå ned

Fra 1. oktober har svenske myndigheter klassifisert flyveaske som deponiavfall. Det ble Miljødirektoratet først kjent med to uker etterpå.

Ved NOAHs anlegg på Langøya blir flyveaske fra avfallsforbrenning blandet med tynnsyre, slik at den stabiliseres før deponering. Derfor har flyveasken som leveres til NOAH vært definert som gjenvinning og gitt såkalt R-status. Men fra 1. oktober har Naturvårdsverket omklassifisert avfallet til såkalt deponiavfall, D1 og D13, etter å ha vurdert behandlingsmetoden til NOAH på nytt.

Endringen har kommet helt uten forvarsel.

«Beslutningen fra Naturvårsverket kom i alle fall overraskende i den forstand at ingen berørte parter synes å ha vært informert om at det pågikk vurderinger som kunne ende med en omklassifisering som berører en betydelig avfallsfraksjon. Så vidt meg bekjent, har de nordiske miljømyndighetene i svært mange år klassifisert behandlingsprosessen på Langøya som gjenvinning, og den har derfor hatt R-status siden tidlig 2000-tall. Behandlingsprosessen på Langøya har i flere tiår også fungert som en felles nordisk løsning for flere fraksjoner av uorganisk farlig avfall», skriver generalsekretær Roar Hansen i Norsk forening farlig avfall, NFFA, i en epost til Avfallsbransjen.no.

LEDER: Stakkars Espen Askeladd

Omklassifiseringen innebærer at eksportørene av flyveaske fra Sverige til Norge nå må begrunne eksporten spesielt og redegjøre for om det finnes alternative behandlingsmetoder i Sverige, før det gis tillatelse til eksport. Endringen har skapt uro både hos svenske avfallsforbrenningsanlegg og hos NOAH. Den svenske flyveasken står for omkring halvparten av flyveasken som behandles på Langøya og er helt avgjørende for virksomheten. NOAH har søkt Miljødirektoratet om å forlenge driften på anlegget frem til 2030, ved å benytte en ny behandlingsmetode. Dette krever investering i en såkalt filterpresse, for å presse blandingen av flyveaske og tynnsyre til gips.

Seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet. Foto: Jens Egil Heftøy

Ukjent endring

Heller ikke Miljødirektoratet i Norge var kjent med den svenske beslutningen.

«Miljødirektoratet fikk brev fra Naturvårdsverket 13.10.2021 om at de har endret sin vurdering av behandlingen av flyveaske på Noah sitt anlegg.  Naturvårdsverket ble orientert om at Miljødirektoratet har innført restriksjoner på import av uorganisk farlig avfall i februar 2021», skriver seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet i en epost til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: Omklassifisering av flyveaske kan skape usikkerhet om Langøya-fremtiden

– Man kan undre seg om hvorfor en svensk myndighet stiller spørsmål ved norske myndigheter og deres vurdering av Langøyas status, sier fagrådgiver Johan Fagerquist i Avfall Sverige.

Endringen som Miljødirektoratet gjorde for import av uorganisk avfall i februar i år, omfattet ikke flyveasken fra Sverige. Likevel er det altså denne som Naturvårdsverket bruker som begrunnelse for å omklassifisere flyveasken. Både Naturvårdsverket og Miljødirektoratet mener at klassifiseringsendringen ikke vil få konsekvenser for importen av flyveaske på kort sikt. Men Avfall Sverige mener det likevel skaper utfordringer.

Blir mindre import

– På kort sikt kommer det å bety økt administrasjon for å kunne eksportere asken. På lenger sikt bidrar det til en usikkerhet. Den innenlandske behandlingen av flygeaske er veldig begrenset. Ragn-Sells bygger nå et storskala-anlegg for å kunne utvinne salt fra flyveasken, noe som gjør at asken senere kan deponeres. Dersom Naturvårdsverket ytterligere forvanskliggjør eller helt stanser eksporten fremover, risikerer de å styre mot en situasjon der utenlandske anlegg ikke kan konkurrere på like vilkår, sier Fagerquist.

LES OGSÅ: Kommunestyret i Holmestrand sier nei til forlengelse på Langøya

«På lengre sikt vil import av flyveaske til deponering i Norge trolig reduseres. I tråd med overgangen til sirkulær økonomi, utvikles og kommersialiseres ny teknologi som gjør det mulig å materialgjenvinne deler av flyveasken og andre typer uorganisk farlig avfall. Det er foreløpig usikkert om de delene av asken som ikke kan materialgjenvinnes vil måtte deponeres som farlig avfall», skriver Rooth Olbergsveen.

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder