Bransjestemmer
Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) på Biogasskonferansen 2022. Foto: Ludvig Gundersen.

Rett må være rett – om avfallsavgift på forbrenning    

 

2. mars holdt jeg innlegg på den årlige Biogasskonferansens mens statsråden ledet FNs miljøforsamling. Etter konferansen antydet en lederartikkel i Avfallsbransjen.no at det var hjemme-alene-fest i departementet. Jeg opplever det som ganske merkelig, siden ingenting i innlegget mitt eller påfølgende intervjuer går på tvers av regjeringens politikk. Avgiften på forbrenning av avfall ble vedtatt i Stortinget høsten 2021 og innført fra 1. januar i år.

Det er forankret i Stortinget.

Regjeringen setter forbrenningsavgiften i spill

Formålet med avgiften på avfallsforbrenning er å bidra til kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslipp. Avgiften gir blant annet et viktig signal til de som vurderer å investere i karbonfangst og -lagring.

Det bidrar til å gjøre forretningskonseptet for karbonfangst og -lagring mer aktuelt.

Siden avgiften betales ut fra mengden avfall levert til forbrenning, kan avgiften også reflekteres i prisen på forbrenning av blandet avfall, og dermed bidra til å gjøre biologisk behandling mer lønnsomt enn forbrenning. For å lykkes med klima- og avfallspolitikken er vi avhengige av å ha flere virkemidler. I biogasskonferansen brukte jeg forbud mot deponering av nedbrytbart avfall og avgiften på avfallsforbrenning som eksempler.

LEDER: Espen, kom hjem!

Nå vurderer vi Miljødirektoratets anbefaling om å endre avfallsforskriften. Forslaget inneholdt blant annet krav om at bioavfall skal sorteres ut og gjenvinnes. Dette vil bidra til at mindre bioavfall sendes til forbrenning.

I klimapolitikken er det er et viktig prinsipp at forurenser betaler – forbrenningsavgiften er i dag lagt på aktiviteten som skaper utslippet. Regjeringen skal vurdere en avgift på plast. Ved en eventuell innføring av avgift vil regjeringen vurdere helheten i virkemiddelbruken for å redusere både avfallsmengden og klimagassutslipp fra norsk avfallshåndtering.

Klimakrisen er eksistensiell, og tiden er knapp.

I Klima- og miljødepartementet jobber vi i politisk ledelse tett sammen – nettopp for at vi skal kunne nå klimamålene vi har satt oss.

Relaterte artikler

DTA Universal Slam

Fieldata AS

Kompakt kildesoteringssystem

EnviroPac Group AS

Plastsekker til kildesorteringssekk

EnviroPac Group AS

Veggholder for innsamlingsboks 42L

EnviroPac Group AS

Dolly

NTM Trailer & Tipp AS

Henting SmartBag Liten

Ragn-Sells
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.