Nyheter
Tolletaten åpner svært sjelden containerne på vei ut av landet. Foto: Ludvig Gundersen

Avfallssmuglerne har nærmest fritt leide ut av landet

At bare 1,4 prosent av transportene kontrolleres imponerer ikke riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: — Mangelfullt, kritikkverdig og lite avskrekkende, sier han.

Torsdag la Riksrevisjonen frem sin rapport om det offentliges kontroll av avfallseksport.

Konklusjonen i rapporten er nådeløs.

Nå teller han deg også

Nesten fritt leide

– Konklusjonen er at kontrollen er mangelfull, at risikoen for å bli oppdaget er lav og når noen først blir tatt, møter de sjelden konsekvenser. Faren er stor for at avfall som kan skade helse og miljø, eksporteres ut av Norge på ulovlig vis. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har avdekket at i perioden 2017 til 2021 ble det bare levert åtte anmeldelser for ulovlig avfallseksport. Det til tross for at 72 forsendelser ble stanset av myndigheter i andre land mellom 2018 og 2021. Miljødirektoratet undersøkte ingen av lastene som ble returnert til Norge.

Rapporten viser også at Miljødirektoratet ikke politianmelder.

Selv i saker der det er mye som tyder på alvorlige lovbrudd. Riksrevisjonen peker på at Miljødirektoratet ikke har utredet sakene godt nok .

Økokrim: – Meget sannsynlig med ulovlig avfallshåndtering

– Det er problematisk at mange saker som mistenkes å være alvorlige, verken følges opp eller får konsekvenser. Åtte anmeldelser i løpet av en femårsperiode virker ikke akkurat avskrekkende, sier Schjøtt-Pedersen.

Hittil i år er det levert en anmeldelse for ulovlig eksport av avfall.

Også Tolletaten får kraftig smekk på fingrene av Riksrevisjonen. I toårsperioden fra 2019 til 2021 ble det kun gjennomført fysiske kontroller med 47 av de 3.466 deklarerte lastene med såkalt høy risiko.

Det betyr at under 1,4 prosent, eller hver 73 lastene ble kontrollert.

– Det er en risiko for at eksportert avfall fra Norge bryter med internasjonale forpliktelser, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på pressekonferansen.

Miljødirektoratet for slappe

Revisjonen peker på at både Økokrim og Interpol har trukket frem ulovlig eksport av avfall som et voksende kriminalitetsområde.

I sin trusselvurdering fra i sommer, advarte Europol mot at organiserte kriminelle har økt sin aktivitet innen avfallsfeltet gjennom pandemien. Illegal handel med farlig avfall er beregnet til å ha en verdi mellom 1,5 og 1,8 milliarder euro. For ikke-farlig avfall anslås verdiene til å være opp mot 10 milliarder euro.

Riksrevisjonen mener Miljødirektoratets egne tilsyn er alt for slapphendt og ikke stiller de samme kravene som direktoratet selv har satt i sine veiledere. Direktoratet får kritikk for at de ikke kan dokumentere risikobasert tilsyn og risikovurderingen for ulovlig avfallseksport har ikke vært oppdatert siden 2016.

– Avfallshåndtering har blitt en blomstrende industri for kriminelle

Sender problemet ut av landet med lukkede øyne

Schjøtt-Pedersen gir nå streng beskjed til Klima- og miljøministeren om å stramme opp Miljødirektoratet.

– Klima- og miljødepartementet må følge opp sitt eget direktorat og sørge for bedre kontroll og mer effektive sanksjoner. Miljødirektoratet har for eksempel ikke mulighet til å gi gebyr for mindre overtredelser, til tross for at det er jobbet med å innføre dette siden 2014. Denne sendrektigheten kan være illustrerende på hvordan norske myndigheter har prioritert et problem som ingen her i landet kjenner på kroppen, men som kan få store konsekvenser for miljøet og folks helse i fattigere land, sier Schjøtt-Pedersen.

 

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

REEN Control

Redusér CO2-utslipp og oppnå dine bærekraftsmål

Reen AS

REEN CMS

Optimaliser din avfallshåndtering med dynamisk sporing og lagerstyring

Reen AS

REEN Drive

Optimaliser din avfallsflåte i sanntid

Reen AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.