Bransjestemmer
Styret i Avfall Norge oppfordrer medlemmene til å stemme for navneskiftet

Sirk Norge er et navn for fremtiden

Hvilken plass skal avfalls- og gjenvinningsbransjen ha i vårt fremtidige sirkulære
lavutslippssamfunn?

Eller, det blir riktigere å spørre – hvilken rolle skal vi ta?

Det er dette som er spørsmålet Avfall Norges medlemmer må stille seg når det på generalforsamlingen nå i slutten av mai skal stemmes over styret og organisasjonens nye navneforslag.

Vi står foran en samfunnsutvikling som vil påvirke alle bransjer. Ingen vet helt hvordan vi kommer dit, men alle vet hvor vi skal. Vi skal til et 2050 der hele Europa er klimanøytralt, og uttaket av jomfruelige ressurser er redusert til det minimale.

At mange av Avfall Norges medlemmer fortsatt håndterer og behandler avfall i 2050 er helt sikkert. Å fjerne miljøgifter fra kretsløpet er en forutsetning for den sirkulære økonomien. Men hvordan det gjøres, og hva som skjer med det videre vil være endret.

I årene frem mot 2050 vil stadig nye EU-krav tvinge produksjon og forbruk i en mer klimanøytral og sirkulær retning. Det gir store muligheter for den som er fremoverlent og villig til å satse. Nye aktører som opererer med forretningsmodeller vi ikke ennå har sett vil komme til. Om disse i det hele tatt interagerer med vår bransje, avhenger av hvordan vi plasserer oss i landskapet.

Å fortsatt hete Avfall Norge signaliserer at medlemmene ikke anser seg som en aktiv del av fremtidens sirkulære lavutslippssamfunn, men snarere som en mellomstasjon før verdiene i avfallet videresendes til aktører som foredler og klargjør dem for ny bruk.

Ved forrige navneprosess ønsket man å vente til man fikk en ny strategi på plass. Den nye strategien er på plass, og organisasjonens misjon er å være en pådriver for sirkulær økonomi.

Med nytt navn vil medlemmene og bransjen som helhet få en sterkere stemme overfor myndigheter og beslutningstakere som er forpliktet til å sørge for at vi kommer i mål med omstillingen, og også fremstå mer relevant for aktørene utenfor bransjen som for alvor begynner å se mulighetene omstillingen gir.

Styret i Avfall Norge mener Sirk Norge er et navn for fremtiden, og oppfordrer andre medlemmer til å stemme ja til navnebytte.

Synnøve Bjørke
Egil Lorentzen
Hans Petter Karlsen
Borghild Lekve
Vidar Svenning Olsen
Britt Mathisen Limo
Øystein Peder Solevåg
Grethe Olsbye

REEN Control

Redusér CO2-utslipp og oppnå dine bærekraftsmål

Reen AS

Tilpassede komprimatorløsninger

Stort utvalg tilpasset ditt behov

Alles Miljø AS

REEN CMS

Optimaliser din avfallshåndtering med dynamisk sporing og lagerstyring

Reen AS

Avfallscontainere

Vi hensyntar både kvalitet, miljø og pris

Nordcon As

Emballasjepresser

EnviroPac AS
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS

Renovasjonsbiler

Mange muligheter innen innsamling og transport av avfall

Steco Miljø AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Avfallscontainere

Vi hensyntar både kvalitet, miljø og pris

Nordcon As

Emballasjepresser

EnviroPac AS

REEN Drive

Optimaliser din avfallsflåte i sanntid

Reen AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.