Nyheter

– Anmoder Olje- og energidepartementet om nasjonal spillvarmestrategi

– Gjenbruk av spillvarme er en viktig del av sirkulærøkonomien. Vi spurte Enova om hva de synes om en nasjonal spillvarmestrategi og de synes det er en god idé, sier Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme mener Norge er for dårlige til å se verdien av spillvarme og at det derfor er på høy tid med en nasjonal spillvarmestrategi. Torsdag sendte Juhler et brev om saken til Olje- og energidepartementet.

– Vi har også spurt Energi Norge og Norsk Industri om samarbeide på med spillvarmestrategien, og venter spent på deres svar, sier Heidi Juhler.

Ny teknologi muliggjør ny energi

– Forskjellen fra hvordan man tidligere har sett på spillvarme og hvordan man ser på det i dag, handler om ny teknologi. Det finnes nå muligheter for å utnytte spillvarme i stort sett alle samfunnssektorer, sier Juhler.

Hun ønsker derfor at man lager en oversikt over potensialet og ser hvordan man kan utnytte spillvarmen på en bedre måte.

Samfunnsnytte

– Det finnes mange lavtemperaturkilder i samfunnet og i industrien, som fjernvarmen kan utnytte til varme eller kjøling, sier Juhler.

Hun forteller at Norsk Industri for 20 år siden identifiserte spillvarmepotensialet i Norge tilsvarende 47 TWh, og det bare innen industrien. Store deler av energien som man da ikke regnet med kunne brukes, finnes det i dag teknologiske løsninger for å utnytte i eksempelvis passivhus og gatevarme.

– Økonomien er der, nå må vi få en strategi for å utnytte spillvarmen, sier Heidi Juhler; og legger til at dette vil gi samfunnsøkonomien store besparelser – ikke minst på effekt-siden.

Fjernvarme og elbil-lading

Bransjen jobber kontinuerlig med løsninger som kombinerer marked og teknologi. På Urban Energi-konferansen i fjor vant for eksempel Fortum Oslo Varme en innovasjonspris for et konsept der fjernvarme erstatter elektrisk oppvarming i borettslag, slik at den elektriske effekten isteden kan brukes til elbil-ladere.

– Dette handler om fjernvarmebedrifter og leverandører som utvikler smarte løsninger for forbrukere og samfunnet. Fortums løsning er eksempel på hvordan man kopler og blander produkter som er både elektriske og termiske, sier Heidi Juhler.

Det blir en ny runde med innovasjonskonkurranse på årets utgave av Fjernvarmedagene Urban Energi, på Fornebu i oktober.

Fjernvarme til båter ved havn

– Et annet eksempel på innovativ tenking finner vi i Kristiansand. Der går frikjøling fra fjorden til kjøling i havneområdet, slik at man kan forsyne båter i Kristiansand Havn med el, fordi det ellers ikke ville vært nok el-effekt ved havna, sier Heidi Juhler.

Ellers er spillvarme fra Returkraft og Elkem med på å frigjøre oppvarmingseffekt i resten av byen, gjennom et godt utbygget fjernvarmenett.

Norsk Fjernvarme jobber også med et prosjekt som ser på hvordan skipene kan forsynes med fjernvarme direkte.

– Selv om mange skip nå får landstrøm ved kaia, må de fortsatt dra i gang oljekjeler for å dekke skipenes behov for varmtvann og varme, sier Juhler.

Grunnen er at når skipets motor slås av, forsvinner også spillvarmen fra motoren, som brukes til oppvarming og varmt tappevann om bord. Landstrømanlegget er gjerne bare dimensjonert for å forsyne det elektriske behovet på skipet.

– Det er uholdbart at skipene fortsatt må bruke forurensende fossil energi, også etter å ha koblet seg til landstrøm, sier Juhler. Som et eksempel viser hun til Gøteborg hvor danskebåten Stena Danica kobler seg på fjernvarmesystemet ved kai hver natt.

Kortreist ferie

– I sommerferien er kommunikasjonssjef Trygve og jeg på hver våre hytter. Trygve utenfor Sandefjord og jeg på Finnskogen, forteller Heidi.

– Trygve skal reparere tak, og min samboer og jeg bygger verksted. Vi tenker bærekraft begge to, ler Juhler – og lover ingen store CO2-avtrykk. Familien felte trær i fjor som har tørket over vinteren og skal bli til villmarkspanel, som de setter opp selv. Deretter blir det 50 årsjubileum for Finnskogspelet som feriens høydepunkt.

Før Arendal med Energi Norge og Norsk Hydrogenforum

Heidi Juhler er derimot avhengig av andre når hun drar til politikeruka i Arendal den 12.august.

– Vi deltar på et seminar sammen med Norsk Hydrogenforum og Energi Norge under Arendalsuka, og skal ha felles fokus på bruk av spillvarme fra elektrifisering og hydrogenproduksjon, sier hun.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!