Bransjestemmer

Avfallsbransjen sparer kloden for store miljøutslipp

Geminor gjennomfører årlig en kartlegging av egne tjenester og hvilken påvirkning disse har for miljøet. Rapporten for 2018 – som nylig ble sluppet – gir en indikasjon på den positive miljøeffekten materialgjenvinning eller bruk av avfall til energiproduksjon faktisk har.

Ifølge den eksterne rapporten håndterte Geminor rundt 1,36 millioner tonn avfall i form av RDF, SRF, husholdningsavfall, trevirke, gummi, plast, metall og farlige materialer – avfall som ble brukt til material- og energigjenvinning både i Norge og andre land i Nord-Europa.

Aktiviteter som Geminor var involvert i under fjoråret sparte miljøet for et utslipp på rundt 285 000 tonn Co2. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 148 000 personbiler – eller utslippet til rundt 30 000 nordmenn. Tallet er beregnet blant annet etter fratrekk for Geminors utslipp i forbindelse med internasjonal sjø- og landtransport.

Dette er et stor tall i seg selv, men dersom vi legger sammen all aktivitet hva gjelder resirkulering og gjenvinning bare i Europa, snakker vi fort om flere millioner tonn Co2 – som igjen tilsvarer det årlige utslippet til millioner av europeere.

Det er en svært positiv utvikling at riktig avfallsbehandling i dag gir netto klimanytte, og rapporten viser at det er materialgjenvinning av treverk som gir den største klimanytten i Europa. Isolert sett er det kunstgressmatter det gir størst klimanytte i å gjenvinne, noe som sier mye om utfordringene knyttet til nettopp dette produktet. Økningen i gjenvinning av papp, papir og kartong bidrar også svært positivt til klimaregnskapet. Materialgjenvinning gir noe bedre klimaeffekt enn om avfallet benyttes som brensel til energiproduksjon, i henhold til rapporten.

Klimanytte til tross for transport

Både denne og tidligere rapporter viser at sjøtransport av behandlet avfall er mer klimavennlig enn transport på land – alle faktorer medregnet. Geminor har i flere år benyttet sjøtransport for trevirke fra Vest-Norge til energigjenvinningsanlegg i Sverige, mens sjøtransporten av behandlet avfall fra Storbritannia har økt betydelig de siste to årene.

Selv om mengden avfall Geminor har transportert over sjø har økt med 80 prosent de siste to årene, øker klimautslippet med bare 8 prosent. Dette er tall som bransjen som helhet kan relatere seg til, og som gir en indikasjon på hvor fordelaktig sjøtransport er i denne næringen. Selv om vi må transporterer avfallet rundt i Europa til material- og energigjenvinning, er klimanytten betydelig fremfor å deponere avfallet. Det vil være et viktig budskap å spre både innad i bransjen – men også til politikere og beslutningstakere i tiden som kommer.

Nobel serien

EnviroPac Group AS

Avfallsbeholder i kartong

EnviroPac Group AS

FinBin CitySolar – Avfallsbeholder som komprimerer

Miljø og Sikkerhet AS

Finbin CityPack – Avfallsbeholder med stor kapasitet

Miljø og Sikkerhet AS

LH 50 M High Rise Industry Litronic

Liebherr Norge AS

Doppstadt AK 600 Multi, wood shredder

OP System Norge AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Milliarder å hente på samarbeid om vann og avløp 

Morten Andreas Meyer, Huseierne
Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene

Biler man ikke skal kjøre i proptech-tidsalderens hovedstad

Torbjørn Leidal, European Resource Hub
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.