Nyheter

Norge mangler fyllestasjoner for biogass

Mens Enova mottar søknader om støtte til innkjøp av biogassdrevne kjøretøy, finnes det bare få stasjoner i landet for å fylle biogass. Et infrastrukturproblem.

Avfallsbransjen.no tok kontakt med Enova SF i Trondheim for å få en oversikt over søknadene som er blitt innvilget til innkjøp av biogassdrevne kjøretøy – og fyllestasjoner. I oktober 2017 ble deres tilbud «Energi- og klimatiltak i landtransport» utvidet. Siden det gjelder det også for biogass.

Det finnes alt for få fyllestasjoner for biogass i Norge. Mens et økende antall bedrifter tar biogassdrevne kjøretøy i bruk, som Tine, henger utviklingen i antall biogass-stasjoner ikke med. Foto: Tine

 

Kun søkt om to fyllestasjoner

Mens Enova etter eget utsagn mottar bra med søknader om støtte til innkjøp av biogasskjøretøy, ser det nokså tynt ut på infrastruktursiden. Per i dag har kun Skagerak Naturgass søkt om midler til fyllestasjoner for biogass, for Moss og Tønsberg. Bedriften fikk innvilget henholdsvis 8,4 og i overkant av 6,1 millioner kroner.

33 biler for 6,1 millioner kroner

Når det kommer til biogassdrevne kjøretøy, er interessen fra bedriftene langt større. Siden oktober 2017 har 13 bedrifter fått innvilget søknader om pengestøtte. Enova utbetalte rundt 6,1 millioner kroner for 33 biler. Den største enkelbevilgningen gikk til Litra som hadde søkt om støtte til innkjøp av ti biler. Blant avfallsfirmaene var det kun Lindum Avfall utenfor Drammen som søkte og fikk innvilget tilskudd.

Her er oversikten som avfallsbransjen.no har bedt om:

Gir støtte til infrastruktur

– Det er få steder i landet hvor det kan fylles biogass i dag. For enkelte virksomheter som vurderer biogasskjøretøy, kan en ny fyllestasjon være en forutsetning for å gjennomføre innkjøpet. I slike tilfeller åpner Enova for å støtte også bygging av fyllestasjonen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Daniel Milford Flathagen overfor avfallsbransjen.no.

Han tilføyer at Enova har observert noen utfordringer med å få levert kjøretøyer, og at det «har påvirket pågangen noe». Men:

– Biogass er uansett et område vi ser på med stor interesse, da biogass kan være en viktig del av løsningen når transportnæringen skal bli klimanøytral, tilføyer han.

Så langt er Lindum Avfall den eneste avfallsbedriften som har søkt om tilskudd til innkjøp av biogass-kjøretøy. Foto: Lindum Avfall AS

Skjer det noe på biogassfronten?

Innføringen av det såkalte Nullutslippsfondet like før sommeren i år påvirker ikke Enovas tilbud på biogasskjøretøy direkte.

– Når det er sagt, vil vi utvikle disse tilbudene over tid. Så det er ikke utenkelig at det skjer noe på biogassfronten, men det er altfor tidlig å si noe om nå, understreker Daniel Milford Flathagen.

LES OGSÅ: Penger å få for tyngre biogasskjøretøy

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!