Nyheter

Medel Svensson lager mindre søppel

 

Avfall Sverige har lagt fram tallene for husholdningsavfall for 2018. Totalt rundt 4,8 millioner tonn, 466 kilo per hode. Det er sju kilo mindre enn året før.

 

Til tross for at Sveriges bruttonasjonalprodukt økte med 2,4 prosent i fjor, har altså den totale avfallsmengden falt.

– Gledelig, mener Avfall Sveriges administrerende direktør Tony Clark.

Mens matavfallet gikk opp med fire prosent, falt mengden restavfall tilsvarende, viser statistikken.

Den totale avfallsmengden i Sverige gikk ned i 2018. Illustrasjon: Avfall Sverige

 

Tredjedel til materialgjenvinning

34 prosent av det totale avfallet, drøyt 1,6 millioner tonn, gikk til materialgjenvinning (inkludert avfall fra konstruksjoner). Det tilsvarer 160 kilo per person.

Rundt 740.000 tonn avfall gikk til biologisk gjenvinning, 72 kilo per svensk hode. Det betyr at 15,5 prosent av husholdningsavfallet ble i 2018 gikk til biologisk gjenvinning.

Halvparten til energigjenvinning

Avfallet som gikk til energigjenvinning falt med to prosent til rundt 2,4 millioner tonn. Det utgjør 231 kilo per person.

Det koster svenske husholdninger fem kroner dagen å få fjernet avfallet, omtrent  samme pris som for et eple.

Sitat fra Avfall Sveriges årsrapport

Det er nesten halvparten av alt svensk husholdningsavfall. Deponering utgjorde bare 33.000 tonn og står for kun 0,7 prosent av den totale avfallsbehandlingen.

Samme pris som for et eple

Frukt og grønt er jo en kjent kombinasjon. Derfor denne interessante sidebetraktningen: Det koster svenske husholdninger fem kroner dagen å få fjernet avfallet, omtrent samme pris som for et eple.

Frivillig avtale med kommunene

Avfall Sverige har sammen med kommunene satt opp det såkalte 25-25-målet. Det er frivillig å slutte seg til målsettingen, opplyser organisasjonen på sine nettsider.

Det innebærer at den totale mengden mat- og restavfall skal gå ned med 25 prosent innen 2025, sammenlignet med tallene fra 2015. Det året var mengden mat- og restfall i snitt på 56 kilo. Fram til 2018 er avfallet blitt redusert med fire prosent. Så trenden går riktig vei.

Hvis du har lyst på nesten 50 sider med svensk avfallsstatistikk, klikk HER.

Sverige har besluttet å utrede et plastforbud, på linje med EUs éngangsplast-direktiv. Foto: Avfall Sverige

Stabil norsk avfallseksport

Statistikken viser også at norsk eksport av avfall til Sverige har holdt seg noenlunde stabilt. I 2017 ble det eksportert 1.248.000 tonn, rundt 5.500 tonn mindre enn året før. Av dette utgjorde rundt 107.000 tonn farlig avfall (i underkant av 115.000 tonn i 2016).

I 2012 lå den totale norske eksportmengden til Sverige under én million tonn, men mengden farlig avfall var omtrent like mye som i 2017.

Utreder plastforbud

Denne uken ble det kjent at Sveriges Miljødepartement har besluttet å utrede et plastforbud. Det skal fremmes forslag på hvordan den svenske lovgivningen best kan tilpasses EUs éngangsplast-direktiv.

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!