Nyheter

Miljøkrimbøtene ennå ikke vedtatt

I midten av juli ble det interkommunale selskapet IVAR IKS og Stangeland Maskin AS ilagt sviende bøter for ulovlig lagring av kompost i et massedeponi. De har ennå ikke tatt stilling til om de vil vedta foreleggene.

 

Fristen går ut i morgen, 20. august. Mens IVAR IKS har fått utsatt den til 9. september på grunn av at styremøtet skal behandle saken, har entreprenørselskapet Stangeland Maskin ennå ikke latt høre fra seg, opplyser førstestatsadvokat Tarjei Istad ved Økokrims miljøteam på spørsmål fra avfallsbransjen.no.

Noen timer etter publiseringen av artikkelen fikk også entreprenørselskapet Stangeland Maskin AS utsatt svarfristen til 9. september.

Det interkommunale selskapet IVAR IKS har fått utsatt fristen for å ta stilling til boten det ble ilagt. Illustrasjon: IVAR IKS

Kompost lagret i massedeponi

Selskapene er i en Økokrim-sak blitt ilagt bøter etter at kompost fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin, i perioden juli til oktober i fjor.

Avrenningen fra komposthaugen førte til oppblomstring av såkalte lammehaler i Kvednhusbekken, med fare for dødelighet i bekkeørretbestanden og bunndyrfaunaen.

3 millioner i bot og inndragelse av fortjeneste

Stangeland Maskin AS er idømt å betale 3 millioner kroner. I tillegg inndras 1,7 millioner som Sola-selskapet tjente på lagringsoppdraget. Boten til IVAR IKS er på 840.000 kroner.

Den betydelige forskjellen på størrelsen av foreleggene skyldes at Stangeland Maskin er «et aksjeselskap med god økonomi, mens IVAR IKS er et interkommunalt som driver etter selvkostprinsippet», forklarer Økokrim.

Førstestatsadvokat Tarjei Istad. Foto: Gorm K. Gaare

Fire personer tiltalt

I tillegg er til sammen fire personer, to fra hvert av selskapene, tiltalt for forholdene ved Jæren tingrett. Saken mot dem er ennå ikke berammet.

– Hovedregelen i slike miljøsaker er at både bedrift og enkeltpersoner tiltales, forklarer førstestatsadvokaten.

Brudd på forurensningsloven

Saken mot interkommunale IVAR IKS gjelder brudd på forurensningsloven. Selskapet har ikke overholdt fylkesmannens utslippstillatelse som sier at ferdigbehandlet kompost skal lagres innendørs.

Saken mot Stangeland Maskin gjelder brudd på plan- og bygningsloven og reguleringsbestemmelsene for deponiet, dessuten brudd på forurensningsloven for både selskapet og den ene av de tiltalte.

Det var Fylkesmannen i Rogaland som anmeldte IVAR IKS. Saken ble etterforsket av Sør-Vest politidistrikt og Økokrim.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!