Nyheter
Mange produksjonsprosesser i industrien sørger for store mengder karbonutslipp i dag. Målet borte på horisonten er en utslippsfri industri. Illustrasjonsfoto: ZERO

– Regjeringen er i dialog med ESA om statsstøtte til karbonhåndtering

Det sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP) i Olje- og Energidepartementet til avfallsbransjen.no.

Under Arendalsuka i forrige uke krevde både NHO, LO og partienes ungdomsorganisasjoner at regjeringen gir full gass for å få på plass et fullverdig demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring (CCS = carbon capture and storage). Utålmodigheten er stor – og voksende.

Forhandler fortsatt

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP) i Olje- og Energidepartementet forteller på spørsmål fra avfallsbransjen.no at regjeringen «er i innspurten av prosjektene, samtidig som vi er i en forhandlingsprosess med både fangst- og lageraktørene om statens økonomiske bidrag».

Equinor, Shell og Total gjennomfører for tiden forprosjekteringen av transport og lagring av CO2, mens Norcem og Fortum Oslo Varme jobber med CO2-fangst ved sine anlegg på henholdsvis Brevik og Klemetsrud i Oslo.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen fra Fremskrittspartiet
Rikard Gaarder Knutsen (FrP), statssekretær i Olje- og Energidepartementet, sier til avfallsbransjen.no at regjeringen er i samtale med ESA for å få avklart statsstøtte for karbonprosjektene. Foto: Torbjørn Leidal

Statsstøtte til ett eller to anlegg

– Jeg deler engasjementet og utålmodigheten som både ungdomspartiene og næringslivet viser. Vi jobber iherdig for å lykkes med fullskalaprosjektet. I det ligger statlig støtte til ett eller to fangstanlegg. Det er dét vi er i dialog med ESA om nå, sier Rikard Gaarder Knutsen.

ESA er EFTAs kontrollorgan for å overvåke bruken av EØS-avtalen.

– Målet i etterkant av dette er jo at kostnadene skal reduseres og at flere kan knytte seg til på rent kommersielt grunnlag.

Forretningsmodell presenteres til høsten

– Når legger dere fram en økonomisk bærekraftig forretningsmodell slik dere lovet i statsbudsjettet?

– Regjeringen jobber for tiden med å vurdere forretningsmodeller for karbonfangst og -lagring, i tråd med det Stortinget har bedt om. Vi vil komme tilbake til det i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

Taus om forhandlingene

Om hvordan det går med forhandlingene, vil Gaarder Knutsen, av forhandlingstaktiske årsaker, ikke si særlig mye om.

– Vi opplever en god dialog med alle aktører vi forhandler med nå, både på fangst- og lagersiden. Av respekt for forhandlingene vil jeg ikke gå i detaljer nå.

Når forhandlingsresultatet foreligger, «vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oppdatert orientering om arbeidet med finansieringsmodeller for fangst, transport og lagring av C02».

LES OGSÅ: Ingen støtte til CO2-lagring uten utenlandsk interesse

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!