Nyheter

Lyser ut 1,25 milliarder til innovasjon

Norges forskningsråd har lyst ut milliardstøtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet, blant annet felt som CO2-håndtering og energibruk i transport.

Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i forskning og utvikling (FoU) som kan gi økt konkurransekraft, vekstmuligheter og bærekraftig verdiskaping. Fristen for søknader er 25. september.

Tilbud til alle bransjer

Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, både etablert og ny næringsvirksomhet. Den er rettet mot både store og små bedrifter og mot alle bransjer og sektorer, understreker Norges forskningsråd på sine nettsider.

Norges forskningsråd utlyser 1,25 milliarder kroner i innovasjonsstøtte. Den gjelder hele næringslivet, også avfallsbransjen. Foto: Norges forskningsråd

Millioner til hvert prosjekt

Den totale rammen ligger som nevnt på 1,25 milliarder kroner. Støttegrensen for de enkelte prosjekter er fra to til 16 millioner.

Støtteprogrammet favner bredt og retter seg blant annet mot prosjekter innen sirkulær økonomi, digitalisering, CO2-håndtering, bio-, miljø- og materialteknologi, lavutslipp og miljøvennlig energi. 

Utlysningssiden finner du HER.

Skal bidra betydelig til fornyelse

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Det skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig, skriver Norges Forskningsråd videre.

Skal stimulere til utvikling

Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til økte investeringer i FoU som kan bidra til innovasjon og dermed muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

Innovasjonsprosjektet for næringslivet er en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!