Nyheter
Energigjenvinningsetaten eies av Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

Endelig rapport kommer

i løpet av september

De eksterne granskerne av Energigjenvinningsetaten i Oslo har fått utsatt leveringsfristen. PwCs endelige rapport ventes i løpet av september.

Etter at avfallsbransjen.no begjærte om dokumentinnsyn hos Oslo kommune, ble det kjent at det har kommet inn tre anonyme varsler om uregelmessigheter hos Energigjenvinningsetaten. Påstandene gjelder:

  • brudd på anskaffelsesregelverket
  • omfattende og ureglementert bruk av eksterne konsulenter
  • ansettelser uten utlysning
  • brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og bruk av overtid

Varslet i november, desember og mars

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) bestilte derfor en uavhengig, intern granskning hos PricewaterhouseCooper (PwC). Oppdragsbekreftelsen for den eksterne undersøkelsen er datert 18. februar i år, mens avtalen med PwC ble underskrevet 4. april.

Ett av de tre varslene ble mottatt i løpet av november og ett i desember, mens det tredje kom i mars i år, opplyser byrådsavdelingen for miljø og samferdsel på forespørsel fra avfallsbransjen.no.

Fått utsatt leveringsfrist

Ifølge MOS har granskerne fått innvilget en utsettelse av den opprinnelige fristen for levering av et rapportutkast til 1. september. Byrådsavdelingen vil deretter kommentere utkastet før PwC ferdigstiller sin endelige rapport. Den ventes å være ferdig i løpet av september.

– Den videre behandlingen vil være avhengig av funnene i undersøkelsen. Det er for tidlig å si noe mer om det nå, sier Tuva Otterlei Blikom, kommunikasjonsrådgiver ved byrådsavdelingens stab.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!