Nyheter
Regjeringen foreslår å tilføre statseide Nysnø Klimainvesteringer ytterligere 700 millioner kroner for 2020. Illustrasjon: Nysnø Klimainvesteringer AS

700 millioner ekstra til klimainvesteringer

Regjeringen dobler egenkapitalen til statlige Nysnø Klimainvesteringer AS med forslaget om bevilgning for 2020.

I 2019 fikk investeringsselskapet Nysnø en samlet bevilgning på 500 millioner kroner, og 225 millioner kroner i 2018. Nysnø Klimainvesteringer AS skal finne selskapene som har de grønneste og smarteste løsningene, og bidra til at disse vokser. 

Investerer i klimavennlig teknologi

Ekstra-bevilgningene er et ledd i regjeringens mål om å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivåene frå 1990. Innen 2050 skal Norge kunne kalle seg et lavutslippsland, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Nysnø er et investeringsselskap eid av staten. Eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapets mål er å redusere klimagass-utslipp gjennom lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi. 

Nesten 1,5 milliarder i kapital

Nysnø ble stiftet i desember 2017, som Fornybar AS, og holder til i Stavanger. Kapitalen i selskapet skal bygges opp over tid. Nysnø er hittil tilført 725 millioner. Etter bevilgningen for 2020 forvalter Nysnø totalt 1.425 milliarder kroner.

Investert i fem selskaper

Nysnø har hittil investert i selskapene Otovo, eSmart systems, Disruptive Technologies og Norsun i 2018 og inneværende år, samt i fondet Sarsia Seed Fund II. Her finner du innovasjonsselskapene presentert på ett brett.

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!