Nyheter
– Norsirk skal bli et godt alternativ til det som til i dag har vært et monopol, sier Eva T. Maritdatter, fagsjef på emballasje hos Norsirk, og administrerende direktør Stig Ervik. Foto: Norsirk

Emballasjegjenvinning AS godkjent som returselskap

Miljødirektoratet har i dag godkjent Emballasjegjenvinning AS som returselskap for emballasje, etter å ha avslått søknaden tidligere.

Dermed får Grønt Punkt Norge konkurranse i markedet. Under Grønt Punkt-paraplyen ligger de fem bedriftene Plastretur, Norsk Metallgjenvinning, Sirkel Glass, Norsk Returkartong og Norsk Resy.

Søknad avslått tidligere

Emballasjegjenvinning AS i Oslo, et datterselskap av Norsirk, søkte om godkjenning som returselskap for emballasjetypene plast, brunt papir, kartong, metall, glass og ekspandert polystyren (EPS) for første gang 30. november 2017. Disse søknadene ble avslått av Miljødirektoratet 1. februar 2018.

Emballasjegjenvinning påklaget vedtaket til Klima- og miljødepartementet som 22. mars i år i hovedsak ga Miljødirektoratet medhold. Dermed ble vedtaket stående.

Søkte på nytt

Emballasjegjenvinning søkte deretter på nytt om godkjenning for de samme typene emballasje som altså i dag ble endelig godkjent, meddeler Miljødirektoratet. Godkjenningen gjelder for emballasjetypene plast, brunt papir, kartong, metall, glass og ekspandert polystyren.

Grunnen for godkjenningen er at «Emballasjegjenvinning AS har sannsynliggjort at de kan oppfylle kravene i forskriften», skriver Miljødirektoratet.

Godkjenning av Emballasjegjenvinning 2019

Har ingen medlemmer ennå

Emballasjegjenvinning hadde på søknadstidspunktet ingen medlemmer, men har på forespørsel fra Miljødirektoratet anslått hvor mye emballasje framtidige medlemmer vil sette på markedet i årene 2020, 2021 og 2022.

5.500 tonn emballasje fra 2020

Selskapet anslår at framtidige medlemmer samlet vil sette rundt 5.550 tonn emballasje på markedet i 2020. Dette vil øke til 22 000 tonn innen 2022. De største fraksjonene oppgis å være emballasje av brunt papir (rundt 44 prosent), plast (35 prosent) og kartong (rundt 17 prosent). Emballasje av glass, metall og ekspandert polystyren vil utgjøre relativt lite og til sammen mindre enn 5 prosent.

Totalt anslår Emballasjegjenvinning at den totale innsamlede mengden vil utgjøre nærmere 60.000 tonn i 2022.

14 intensjonsavtaler

For husholdningsavfall viser Emballasjegjenvinning til inngåtte intensjonsavtaler med 14 kommunale avfallsselskap på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Tolv av intensjonsavtalene dekker alle emballasjetypene det er søkt om godkjenning for, mens to av avtalene kun dekker enkelte fraksjoner.

Intensjonsavtalene forplikter partene til å starte forhandlinger straks godkjenning fra Miljødirektoratet foreligger. Intensjonsavtalene omfatter en rekke kommuner i flere fylker, men ikke i Østfold, Vestfold, Buskerud, Sogn og Fjordane eller Oslo.

Reell konkurranse nå

– Godkjenning av et nytt returselskap betyr at det er reell konkurranse på markedet for emballasjeavfall i Norge. Produsentene har nå to selskap å velge mellom når de skal følge opp sine forpliktelser i avfallsforskriften, sier Mette Follestad, seksjonsleder for seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet, i en kommentar til avfallsbransjen.no.

Monopolet som falt

For Emballasjegjenvinning AS og Norsirk blir denne helg av den hyggelige sorten etter at godkjenningen som produktansvarsselskap for emballasje kom på plass.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk og Eva T. Maritdatter, fagsjef på emballasje, er svært godt fornøyde med dagens gladmelding.

– Norsirk skal bli et godt alternativ til det som til i dag har vært et monopol, og at modellen med «forurenser-skal-betale» blir en av de viktigste områdene å utvikle innen emballasje i tiden fremover, understreker de to.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!