Nyheter
Det er ikke noe tvil om at vi må fortsette innsatsen for å nå målene om økt materialgjenvinning, understreker Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge Foto: Torbjørn Leidal

– Langt unna målsettingen

om materialgjenvinning

Dagens Næringsliv har i dag satt søkelys på gjenbruken av norsk plast. – Oppslaget peker på en viktig utfordring, mener Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

DN har sett kritisk på den norske ordningen for gjenvinning av husholdningsplast og skriver om forbrenning på anlegg i Tyskland og «søppelbål» i Latvia.

«Hvis forbrukerne hadde visst hvor lite som går til gjenvinning, ville de ikke sortert plastavfallet sitt», siteres Rudolf Meissner, tidligere renovasjonssjef i Stavanger, i dokumentaren som (også) publiseres i morgendagens papirutgave.

Viktig utfordring

Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, mener at DNs oppslag peker på en viktig utfordring, «nemlig at vi fremdeles er langt unna EUs og Norges målsettinger for økt materialgjenvinning».

Det viktige nå er at vi retter innsatsen mot de riktige tingene.

Nancy strand, administrerende direkør avfall norge

– Materialgjenvinningsmålene er satt for å redusere klimagassutslippene og redusere behovet for uttak av jomfruelige (ubenyttede) råvarer. Det er derfor ikke noe tvil om at vi må fortsette innsatsen for å nå målene, understreker Nancy Strand overfor avfallsbransjen.no.

Sirkulære kretsløp løsningen

– Det viktige nå er at vi retter innsatsen mot de riktige tingene. Løsningen er lønnsomme, sirkulære kretsløp, er Strand sikker på og lanserer noen forslag for å få dette til:

  • designe produktene slik at de er egnet til gjenvinning
  • sørge for at avfall ikke havner på avveie
  • gjøre det enklere for forbrukerne å sortere riktig
  • utvikle sorteringsteknologi som leverer resirkulerte råvarer av høy kvalitet
  • skape etterspørsel etter resirkulerte råvarer

– Bransjen jobber allerede langs disse aksene, men det vil kreve ny kunnskap og ny teknologi å nå målene, poengterer direktøren.

– Tenk industrielt!

– Avfall Norge tror derfor på mer samarbeid, en koordinert innsats i bransjen og tettere samarbeid mellom bransjen og det offentlige rundt kunnskapsinnhenting, innovasjon og utvikling. Det er også nødvendig å tenke industrielt og se de ulike avfallsstrømmene i sammenheng, nettopp for å kunne skape økonomisk grunnlag for teknologiutvikling og investeringer, fremhever Nancy Strand.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!