Nyheter
Flere bedrifter i gjenvinningsbransjen må etablere industrivern før årsskiftet. Foto: NSO

Må din bedrift etablere industrivern?

Flere avfallsbedrifter må innen årsskiftet etablere industrivern. Finn ut om din er blant dem.

Årsaken er den vedtatte endringen av forskriften om industrivern som trer i kraft 1. januar neste år. Endringene ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Industrivern er bedrifters egen beredskap som raskt kan håndtere brann, personskader, oljesøl/utslipp, lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer.

Lokalkjente ansatte

Den består av lokalkjente, trente ansatte som disponerer utstyr for å håndtere nevnte hendelser på egen arbeidsplass. Det stilles krav til kunnskap og erfaring på de ulike fagområdene.

NSO fører tilsyn

Industrivern er organisert under Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) som fører tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. De holder også oversikt over aktuelle virksomheter.

Oversiktene blir ajourført ved jevnlige oppdateringer fra Enhetsregisteret. Firmaer som er registrert i de aktuelle næringskodene, og som tilfredsstiller vilkåret om antall sysselsatte, blir registrert som industrivernpliktige hos NSO etter at opplysningene er kvalitetssikret av den enkelte virksomhet.

Varsler inforunde

– I løpet av høsten vil vi iverksette informasjonstiltak spesielt ovenfor virksomheter som vil bli omfattet av forskrift om industrivern fra 1. januar 2020 av, skriver NSO-direktør Knut Oscar Gilje på organisasjonens nettsider.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!