Nyheter
En ny bestemmelse i den svenske miljøloven presiserer at en bedrift kun får tillatelse til å behandle avfall hvis det kan forventes at selskapet oppfyller kravene om hvordan det skal håndteres. Foto: MEF

Miljøloven tilpasses

EUs avfallsdirektiv

Den svenske regjeringen foreslår noen presiseringer for å tilpasse miljøloven EUs avfallsdirektiv.

Endringene i den svenske miljøloven handler først og fremst om presiseringer av det gjeldende lovverket på avfallsområdet – for eksempel hvordan avfall skal håndteres og hva en tillatelse for avfallsbehandling skal inneholde.

Ny bestemmelse om tillatelse

Regjeringen foreslår også en ny bestemmelse i miljøloven som sier at en bedrift kun får tillatelse til å behandle avfall hvis det kan forventes at selskapet oppfyller kravene om hvordan dette avfallet skal håndteres.

Fra årsskiftet av

Lovendringen foretas etter at EU-kommisjonen hadde påpekt brudd på avfallsdirektivet. Den nye teksten gjelder fra årsskiftet av.

De som vil vite mer om forslaget, finner det her.

Kommersielle partnere