Nyheter
En ny bestemmelse i den svenske miljøloven presiserer at en bedrift kun får tillatelse til å behandle avfall hvis det kan forventes at selskapet oppfyller kravene om hvordan det skal håndteres. Foto: MEF

Miljøloven tilpasses

EUs avfallsdirektiv

Den svenske regjeringen foreslår noen presiseringer for å tilpasse miljøloven EUs avfallsdirektiv.

Endringene i den svenske miljøloven handler først og fremst om presiseringer av det gjeldende lovverket på avfallsområdet – for eksempel hvordan avfall skal håndteres og hva en tillatelse for avfallsbehandling skal inneholde.

Ny bestemmelse om tillatelse

Regjeringen foreslår også en ny bestemmelse i miljøloven som sier at en bedrift kun får tillatelse til å behandle avfall hvis det kan forventes at selskapet oppfyller kravene om hvordan dette avfallet skal håndteres.

Fra årsskiftet av

Lovendringen foretas etter at EU-kommisjonen hadde påpekt brudd på avfallsdirektivet. Den nye teksten gjelder fra årsskiftet av.

De som vil vite mer om forslaget, finner det her.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!