Nyheter
Pengene fra Miljødirektoratet skulle brukes på tiltak mot marin forsøpling, men en god del ble svidd av på noe helt annet. Foto: Avfall Sverige

Søppelryddere anmeldt for misbruk av offentlige midler

En forening i Brønnøysund fikk 850.000 kroner i statlig tilskudd – til en strandryddeaksjon. Men en del av pengene gikk til alkohol, snus, klær og mobiltelefoner. Nå har Miljødirektoratet anmeldt saken.

Regjeringen opprettet i 2015 ordningen «Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling».

Det er fra denne potten foreningen fikk tildelt til sammen 850.000 kroner i 2017 som skulle brukes for å samle inn 30 tonn med avfall under ryddeaksjonene, skriver Brønnøysunds Avis.

Brukt på fyll og fanteri?

Men en del av pengene skal blant annet ha gått til innkjøp av klær, alkohol, tobakk, lutefisklag og mobiltelefoner – noe som ikke umiddelbart kan kalles «tiltak mot marin forsøpling».

Brukt til private utlegg?

– Vi ser svært alvorlig på at aktører, som har fått statlige tilskuddsmidler, bruker pengene på en annen måte enn forutsatt. I gjennomgangen av denne saken har vi sett flere eksempler på at tilskuddsmidlene synes å være brukt til private utlegg, kommenterer seksjonsleder i Miljødirektoratet, Kristine Mordal Hessen, på spørsmål fra NRK.

Krever delrapporter – heretter

Mordal Hessen sier at de nå vil kreve en delrapport i desember, slik at de har bedre kontroll på prosjektene. Alle prosjekter som får tilskudd på over én million kroner, må heretter levere et revisorgodkjent regnskap, sier hun.

Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!