Nyheter
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser i sin kommentar til rapportene fra Deloitte og Kommunerevisjonen og mener at Veireno-saken er blitt grundig belyst. Foto: Torbjørn Leidal

– Veireno-saken grundig belyst

Avfallsbransjen.no har bedt Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om å kommentere brevet som gir den medansvar for Veireno-skandalen. Avdelingen sier at den forholder seg til konklusjonene i tidligere rapporter.

Avfallsbransjen.no publiserte 14. oktober et brev hvor det står at «sentrale politiske og administrative instansers adferd under mobiliseringen og realiseringen av anskaffelsen har medvirket til Veirenos konkurs«.

– Grundig belyst

I kommentaren, som avfallsbransjen.no hadde bedt om, skriver Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune:

– Veireno-saken er blitt grundig belyst i rapporter fra både Kommunerevisjonen og Deloitte. Vi forholder oss til konklusjonene i de rapportene.

De nevnte rapportene fra Deloitte og Kommunerevisjonen ble avgitt henholdsvis 25. april 2017 og 11. april 2018.

Her kan du lese Deloitte-rapporten.

Og her den fra Kommunerevisjonen.

Kritisk til rapporten

I begge rapportene er Pål A. Sommernes, daværende direktør i Renovasjonsetaten i Oslo, nokså kritisk mot Deloittes og Kommunerevisjonens tilnærming og analyser. Sommernes trakk seg som kjent som etatsdirektør med virkning fra 16. januar 2017.

Pål A. Sommernes ville ikke la seg intervjue av avfallsbransjen.no, men viser til sine tidligere uttalelser i rapportene.

Selektiv og ubalansert?

I sin uttalelse til Deloitte-rapporten fra 2017 skriver han (side 16):

«Deloittes rapport-utkast er dessverre etter mitt syn selektivt, ubalansert og har så stor avstand fra tidligere direktørs kunnskap om fakta og forståelse av ansvar og roller, kontekst, anskaffelsesregelverk og metode for rapportskriving at jeg ikke ønsker å polemisere/mene noe om utkast til rapport utover å vise til mitt referat fra intervju 17. februar 2017 med Deloitte.»

Og videre: «Deloittes utkast til rapport inneholder noen læringspunkter, men er som helhet etter mitt syn preget av etterpåklokskap, overveiende negativ vinkling og jakt på syndebukk.»

LES OGSÅ: – Brevet bekrefter min historie

Blander sammen fakta?

Pål A. Sommernes gjentok sin kritikk i Kommunerevisjonens rapport i sin uttalelse som er datert 12. mars 2018 (side 112 ff.):

«Beskrivelsen Kommunerevisjonen gir av hvorfor anskaffelsen ikke ble vellykket, er etter min oppfatning ikke fyldestgjørende og baserer seg til dels på kunnskap som vi ikke hadde da beslutningene måtte tas. Kommunerevisjonen undersøker og vurderer i liten grad de formelle/prinsipielle ansvarsforhold mellom byrådsavdeling og underliggende etater.»

Hans konklusjon: «Kommunerevisjonen blander sammen anskaffelsesprosjektet, selve anskaffelsen, mobiliseringsperioden og kontraktsoppfølgingen og ser i tillegg alt i etterpåklokskap for å supplere Deloitte-rapporten.»

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!