Nyheter

Her er høydepunktene fra dagens høring i Energi- og miljøkomiteen

Dagens høring gikk unna i et rasende tempo, men vi har samlet innleggene du bør merke deg.

Sjelden har så mange sagt så mye viktig – og lite –  på så kort tid.

Taletiden i høringene er nå på 3 minutter.

Da er det fint at budskapene finnes i papirformat, tenker mange. Helt til det er spørsmålsrunde. For også da er tiden knapp og det må snakkes fort.

Men ikke fortvil, for vi i Avfallbransjen.no var selvsagt tilstede. Her er høydepunktene:

Avfall Norge: Vil ha strengere håndheving

Til tross for at forbrenningsavgiften ble avviklet i 2010, blusser den med jevne mellomrom opp.

Nancy Strand argumenterte mot en gjeninnføring, og argumenterte med at den ikke vil virke positivt for materialgjenvinningen. Slik konkluderte også Finansdepartementet i august i fjor da Krf ville saldere sin inntreden i Regjeringen. Og slik konkluderte også Miljødirektoratet i 2014 da Mepex året før hadde utredet forbrenningsavgiften.

I tillegg adresserte Nancy Strand komitemedlemmene om omsetningskravet for biogass som drivstoff i skipsfarten. Det kan påvirke utslipp i flere sektorer, sa hun.

Avfall Norge ønsket også fokus på strengere håndheving av regelverket etter NRKs dokumentar om søppelsmugling. Avslutningsvis poengterte Nancy Strand viktigheten av at offentlige innkjøp brukes som virkemiddel for grønn omstilling, og roste i denne sammenheng Regjeringens økte bevilgning til Difi på 5 millioner kroner.

Hold Norge Rent: Ber om penger og strategi mot forsøpling

Foreningen Hold Norge rent støtter Regjeringens satsing på arbeidet mot marinforsøpling.

For å forsterke eget arbeid foreslår Hold Norge Rent indeksregulering av post 77 under kapitel 1420, slik at de ikke får mindre penger neste år, enn det de mottok i år.

Foreningen ønsker også en nasjonal strategi mot forsøpling, og viser til EU´s reviderte avfallsdirektiv. I tillegg ønsker Hold Norge Rent at skillet mellom marin og innenlandsk forsøpling oppheves, styrking av kommunenes arbeid mot forsøpling, og satsing på profesjonell opprydding.

Infinitums adm. dir Kjell Olav A. Maldum

Infinitum: Vil ha plastavgift

Som Avfallsbransjen.no tidligere har fortalt, ønsker Infinitum en avgift som ikke er flat, slik dagens er, men som synker i takt med at innslaget av resirkulert plast i flaskene øker.

Infinitums administrerende direktør Kjell Olav A. Maldum sa at forslaget er utredet og vurdert positivt  både i Miljødirektoratet og Skattedirektoratet.

 

Norsk Industri: Vil avvikle fritak

Marius Holm fra Zero

Energi- og miljøkomiteen fikk høre om ulempene ved å avvikle fritaket for CO2-avgift for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske prosesser eller mineralorgiske prosesser.

I følge Norsk Industri vil dette medføre høy belastning på en del eksportindustribedrifter. I tillegg ønsker Norsk Industri at fremdriften i CCS-prosjektene opprettholdes.

 Bellona og Zero: Vil ha karbonfangst asap

De to konsulentrådgivningsstiftelsene hadde begge karbonfangst høyt oppe på agendaen. De ønsker begge at både Klemetsrud og Brevik Sement skulle få midler over Statsbudsjettet til fullskala karbonfangst.

Utfordringen de møter er Regjeringens forretningsmodell for de resterende karbonfangstprosjektene i Norge. Et statssekretærutvalg ble satt ned for snart ett år siden for å diskutere muligheter for kombinasjon av avgifter på avfall og plast som finansiering for karbonfangst. Her har ikke statssekretærene blitt enige.

Offentlig høring før avgift

De siste Avfallsbransjen.no hørte om saken var for to uker siden da statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet svarte oss at (sitat):

– Regjeringen har så langt ikke tatt stilling til om den vil innlemme avfallsforbrenningsanlegg for husholdningsavfall i EUs kvotesystem (EU-ETS) eller innføre CO2-avgift på forbrenning av avfall. Så snart det foreligger et konkret forslag, vil det bli sendt på offentlig høring før det tas en endelig beslutning.

Artikkelforfatter har selv deltatt i ulike høringer ved fem anledninger, og vet derfor hvor vanskelig det kan være å få frem kompliserte budskap innenfor den tilmålte tiden. At 3-minuttersregelen er utfordrende for de involverte har han derfor full forståelse for. 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!