Nyheter
Spesialrådgiver Hans Christian Ekenes. Foto: Akers Avis Groruddalen.

Et enkelt regnestykke ville vært nok

 – Hadde bare Deloitte og Kommunerevisjonen regnet ut hvor mange ”ulovlige” overtidstimer Energigjenvinningsetaten påførte Veireno og Renovasjonsetaten, ville sannsynligvis ansvaret for avfallsproblemene blitt plassert annerledes, hevder tidligere spesialrådgiver Hans-Christian Ekenes.

Uklart ansvarsforhold inviterte til problemer

– Jeg var rådgiver for flere etater, og så svikten i samarbeidet mellom REN og EGE. Her skulle kommunaldirektøren – som var nærmeste overordnede både for REN-direktøren og EGE-direktøren –  gått inn. Skjedde ikke på tross av  innstendig skriftlig og muntlig oppfordring av REN-direktøren, forteller Ekenes til Avfallbransjen.no.

I praksis vil det si at REN-direktøren hadde verken myndighet til å pålegge EGEs ansatte formålstjenlig oppførsel, eller til å sørge for at Haraldrud-anlegget var i stand til å ta imot avfall som forventet. Det var det bare EGE-direktøren eller kommunaldirektøren som kunne gjøre.

Dette er Ekenes enig i:

Ansvar, men ikke myndighet

– Problemet var at REN-direktøren ikke hadde myndighet til å instruere EGE til å samarbeide, men likevel satt med ansvaret for at innsamling og levering av avfallet gikk som forventet, sier Ekenes. Myndigheten til å instruere EGE lå hos kommunaldirektøren – ikke hos de som hadde ansvaret – REN. Midt i mellom var Veireno, som ble presset av REN til å levere og motarbeidet av EGE som vanskeliggjorde leveransen.

Konsekvens ble ulovlig overtid som ikke ble ansvarliggjort.

– Det ble aldri regnet på hvor mye problemene kostet i ”ulovlige”overtidstimer, sier Hans-Christian Ekenes. Dette regnestykket skulle vært satt opp, sier han – og viser til at de av Veirenos biler som møtte stengte porter hos EGE på Haraldrud, og som måtte levere på Klemetsrud i stedet, ble påført ca 3 timer forsinkelse per bil/dag.

Hadde dette regnestykket blitt tydeliggjort i Deloittes og Kommunerevisjonens rapporter, ville sannsynligvis Veireno og Jonny Enger blitt behandlet annerledes, hevder han.

Erfaren rådgiver for Oslo kommunes ledelse

  • Ekenes var ansatt som spesialrådgiver for administrerende direktører og de underliggende ledernivåer i de to etatene EGE (Energigjenvinningsetaten) og REN (Renovasjonsetaten) over flere år.
  • Der ga han gav individuell veiledning og gruppeveiledning, både med hensyn til etatsspesifikke forhold og til samhandlingsutfordringene mellom de to etatene, og ikke minst i deres samhandling med overordnet ansvarlig instans – Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

Høyesterett og notat fra Ekenes

Ekenes klargjorde i notats form til Kommunerevisjonen at han mente EGEs og kommunaldirektørens adferd i betydelig grad hadde bidratt til Veirenos problemer. I stedet ble Enger dømt til norgeshistoriens strengeste straff for brudd på Arbeidsmiljøloven på grunn av overtiden hans medarbeidere måtte bruke for å hente inn avfallet.

Jonny Enger venter nå på om Høyesterett vil behandle hans anke, som er blitt supplert med notatet Ekenes sendte Kommunerevisjonen i 2017 og som Avfallsbransjen.no omtalte her.

Avfallsbransjen.no følger saken videre, her er våre tidligere saker:

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!