Nyheter
BIRs digitale plattform WasteIQ, som mottar data gjennom en rekke sensorer, er ett eksempel på det som er i ferd med å skje av teknologisk utvikling, også i avfallsbransjen. Foto: BIR

Den fjerde industrielle revolusjonen og fremtidens avfallshåndtering

Hvordan vil den fjerde industrielle revolusjonen påvirke avfallshåndteringen? Vil inntoget av kunstig intelligens forenkle og forbedre avfallshverdagen, eller gir den nye utfordringer? En fersk, internasjonal rapport viser vei.

Den 90 sider lange rapporten «How industry 4.0 transforms the waste sector» åpner med en gladnyhet for dem som har troen på en sirkulær økonomi der framme på horisonten: Ja, den digitale industrirevolusjonen og sirkulær økonomi er kompatible!

Den globale rapporten gir en god oversikt over digitalt verktøy som allerede finnes på avfallsmarkedet, og den kan brukes som pekepinn mot det som kan ventes av muligheter – og utfordringer.

«Hvordan framtidens industri forandrer avfallssektoren», heter en fersk rapport fra ISWA. Illustrasjon: ISWA

Innovative muligheter – og utfordringer

Antonis Mavropoulos, president av den ideelle foreningen International Solid Waste Association (ISWA), var på besøk hos Avfall Norge denne uken for å jobbe med det marine bistandsprosjektet «Clean Oceans through Clean Communities». Han brukte anledningen til å presentere «framtidsrapporten» som er stappfull av innovative muligheter og fremtidsutfordringer for avfallsbransjen.

Ubemannede søppelbiler og digital avfallsmåling

De som tror at ubemannede søppelbiler som følger renovatørene fra hus til hus og søppelcontainer til søppelcontainer er en fjern utopi, vil nok bli overrasket. Volvo i Sverige har allerede et pilotprosjekt gående som ser rimelig lovende ut.

WasteIQ

Og hva med BIRs digitale plattform, WasteIQ som mottar omfattende data gjennom forskjellige sensorer og som kontrollerer fyllingsgraden til containerne og vekten av bilene? Den fjerde, industrielle revolusjonen er allerede her.

– Industri 4.0 kommer til å tilby radikale løsninger på vanskelige miljøutfordringer. Den vil gi mange, nye muligheter til å takle forsøplingen og avfallshåndteringen, men vil også stå for utfordringer, poengterte Antonis Mavropoulos.

Krever mye energi

Én av utfordringene er for eksempel «tsunamien av data» som vil oppstå med inntoget av kunstig intelligens (AI). Den vil trenge rundt 20 prosent av all elektrisitet i 2025, viser kvalifiserte prognoser.

Mer elektronisk avfall i vente

En annen er at det i fremtiden vil produseres langt mer elektrisk og elektronisk avfall enn i dag. 100 millioner tonn globalt i 2030, spår Mavropoulos.

140 millioner smartklokker kommer til å bli avfall om noen få år, én million 3D-printere, 182 millioner bærbare computere og 3,5 millioner kommersielle droner.

Poenget hans er at produsentene kommer til å presse ned levetiden til det digitale utstyret fordi «de vil jo tjene penger» som ISWAs president uttrykte det.

– Skal vi da resirkulere for økt forbruk, spurte Mavropoulos retorisk.

Svaret må bli at produsenten må tvinges til å ta tilbake de innkasserte produktene.

– Det må bli et globalt krav, og det må vi jobbe med.

Teknologi-driver

– Nye avfallsstrømmer krever nye løsninger. Industri 4.0 vil definitivt drive fram den teknologiske utviklingen i avfallsbransjen, er ISWAs mann overbevist om.

Avfallshåndtering, ved hjelp av kunstig intelligens, vil bli «mainstream». Ny teknologi kommer til å «redefinere utviklingen av både mottaksapparatet og måten avfallet blir behandlet på», tror presidenten.

Det er altså ingen tvil om at den fjerde, industrielle revolusjonen vil forandre avfallsbransjen. Like lite som at aktørene er nødt til å være med på den varslede teknologiske utviklingen.

Disse samarbeider om bistandsprosjektet «Rene hav gjennom rene hovedsteder». Fra venstre: Jens Måge fra Avfall Norge, Toralf Ingestad fra BIR, Antonis Mavropoulos, ISWAs president, Aditi Ramola, lederen av ISWAs nettverk av unge profesjonelle, og Sigve Anderå fra Avfall Norge. Foto: Hermann Möhring

Om samarbeidsprosjektet CLOOC

På vårparten inngikk bransjeorganisasjonen Avfall Norge og NORAD en samarbeidsavtale som skal bidra til «bærekraftig avfallshåndtering» i utvalgte land i sør, altså utviklingsland. Fokuset er lagt på maritim forsøpling. Norske avfallsaktører har involvert seg for å bidra med sin kompetanse, blant dem BIR, Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap.

Plastsøppel utgjør en stor trussel for naturen, både til havs og innenlands. Foto: ISWA

Bistandsprosjektet har navnet Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) og varer i tre og et halvt år. Målet er å redusere marin plastforsøpling fra utviklingsland ved å bidra til bedre avfallshåndtering lokalt, i land.

CLOOC inneholder arbeidspakker med intensive treningsprogrammer, mentorbistand fra internasjonale eksperter og målrettet småskala prosjektstøtte. For tiden tester partnerne ut prosjektmetoden ut og prosjektplan for perioden 2020-2022 fastlegges.

Prosjektleder er Sigve Anderå fra Avfall Norge, med den internasjonale avfallsorganisasjonen ISWA som prosjektpartner. Det skal også være aktuelt å trekke til seg flere aktører. Et samarbeid med andre organisasjoner som mottar støtte fra Norad/Utenriksdepartementet vil også være naturlig, mener Avfall Norge.

Om ISWA

International Solid Waste Association (ISWA) er en ikke-statlig, ideell forening som fremmer og utvikler profesjonell avfallshåndtering over hele verden – som et bidrag til bærekraftig utvikling. Den ledes av grekeren Antonis Mavropoulos.

Hovedkontoret ligger for tiden i Wien, men flyttes ved årsskiftet til Rotterdam i Nederland. Organisasjonen feirer 50 års-jubileum i 2020.

ISWA har en visjon om en avfallsfri framtid.

 

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!