Nyheter
Gunnar Holm Ringen fra PwC under presentasjonen av EGE-rapporten i Oslo Rådhus. Foto: Øyvind Paulsen

Energigjenvinningsetaten i Oslo

Kun én av 16 lederstillinger ble offentlig utlyst

Mens PwC var veldig klar på at Energigjenvinningsetaten har brutt reglene for anskaffelsene, er revisjonsfirmaet mer tilbakeholden når det kommer til ansettelser og beordringer i etaten.

Varslene som Oslo kommune mottok, inneholdt også påstander om brudd på regelverket for ansettelser og beordringer i Energigjenvinningsetaten (EGE).

Arbeidsmiljøutvalget involvert

PwC undersøkte 16 beordringer og endrede stillingsbeskrivelser i etatens ledersjikt. Det viste seg at hele 15 personer hadde fått fast ansettelse i en lederstilling etter beordring (etter endret stillingsbeskrivelse), mens kun én stilling ble utlyst offentlig.

PwC legger imidlertid til at både arbeidsmiljøutvalget (AMU) og medbestemmelsesutvalget (MBU) internt i EGE har vært involvert i ansettelsene.

Kan ha skjedd i strid med reglene

Undersøkelsene bekrefter at det er «en risiko for at ansettelsesprosessene i visse tilfeller kan ha skjedd i strid med gjeldende regelverk», understreket Gunnar Holm Ringen da funnene ble presentert i rådhuset i dag.

Holm Ringen hadde et viktig poeng som fort kan drukne i en rapport på over 150 sider.

– Arbeidsgiverens styringsrett ved ansettelser betyr ingen innskrenkning av kvalifikasjonsprinsippet.

Med andre ord: arbeidsgivere kan ikke ansette hvem som helst etter eget forgodtbefinnende. Kvalifikasjonskravene til stillingene må være oppfylt av dem som til slutt får jobben.

Arbeidsgiverens styringsrett ved ansettelser betyr ingen innskrenkning av kvalifikasjons-prinsippet.

gunnar holm ringen, pWC

Ingen kommunikasjon mellom EGE og rådhuset

Internt i EGE er det slik at det er etatsdirektøren som har beslutningsmyndighet ved ansettelser og beordringer. Samtlige ansettelser og beordringer skal skje i henhold til kommunens ansettelsesregelverk.

«I tråd med dette har det ikke vært kommunikasjon mellom EGE og byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) når det gjelder de enkelte ansettelsene og beordringene i EGE», skriver PwC og viser til den tilgjengelige dokumentasjonen.

«Etter PwCs vurdering foreligger det i EGE mangelfull dokumentasjon på at vilkårene for beordring, ansettelser utenom kvalifikasjonsprinsippet og manglende utlysninger er oppfylt», konkluderer revisjonsfirmaet.

LES OGSÅ: Energigjenvinningsetaten brøt anskaffelsesreglene

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!